Auteurs Posts van Redactie Bloemisterij

Redactie Bloemisterij

Redactie Bloemisterij
2063 POSTS 0 REACTIES

Verdeling extra steun wordt nog een hele puzzel

De details van de extra steun van €600 miljoen zijn nog niet bekend. Het Tuinbouwcrisisteam, nauw betrokken bij de verdere uitvoering, streeft er naar...

Vertrokken arbeidsmigrant niet 1, 2, 3 terug

Uitzenders met veel Oost-Europees personeel geven aan te verwachten dat het nog 1,5 tot 3 maanden kan duren voordat er sprake is van een...

’Harmonie door corona is mooi, maar niet het nationalisme’

Kees Noordeloos is niet van slag door de coronacrisis. Wat hem wel zorgen baart, is het opkomend nationalisme door de coronacrisis. „Grenzen gaan op...
Shutterstock

Tweede Kamer wil NOW-regeling seizoensgebonden bedrijven

De volledige Tweede Kamer heeft 16 april ingestemd met een voorstel van CDA en VVD om in afstemming met de seizoensgebonden sectoren tot een...

’Verdeling steunpakket tuinbouw is lastige puzzel’

Met de €600 miljoen coronasteun voor de tuinbouw, begint het eigenlijke lobbyen pas. Vakblad Groenten&Fruit meldt dat zogenoemde horecatelers die steun nodig hebben, nog...

Tijdelijke vrijstelling Alar toegekend voor onbedekte teelt

Groeiregulator Alar 85 SG is van 1 juni tot 29 september inzetbaar in de onbedekte pot- en containerteelt van viburnum, chrysant, azalea, aster en...

Meningen verdeeld over aanstellen superambassadeur

De benoeming van een superambassadeur moet een extra stimulans betekenen om de Nederlandse sierteeltketen nationaal en in de EU beter op de kaart te...

Noodfonds Sierteelt wordt Noodfonds land- en tuinbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt hard aan één Noodfonds voor de sierteelt, de fritesaardappelsector en de voedingstuinbouw. Een land- en...

In NOW-regeling komt een module piekarbeid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een zogenoemde module piekarbeid binnen de Noodmaatregel overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De overheid erkent inmiddels...

Extra steun overheid nog steeds druppel op gloeiende plaat

Het kabinet heeft dinsdag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Waar met name op gedoeld wordt,...

Glastuinders hadden juist vertrouwen in de toekomst

De tuinbouw wordt hard geraakt door de coronacrisis. Vóór deze periode hadden glastuinders echter veel vertrouwen in de toekomst. 28% van de glastuinders had...

Energiebedrijven opgeroepen bezwaar te maken tegen hoge ODE

Glastuinbouw Nederland heeft een brief gestuurd aan de grootste energiebedrijven in Nederland met het dringende verzoek om bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst...

WUR LightLab als eerste geaccrediteerd voor lichtmetingen

Het LightLab van Wageningen University & Research is als eerste laboratorium geaccrediteerd om metingen volgens NEN2675 te mogen uitvoeren. Het lab beschikt over unieke...

’Probeer me op andere dingen te focussen dan corona’

„Eerlijk gezegd probeer ik me zo min mogelijk te focussen op corona. Het ontgaat me natuurlijk niet gezien al de media-aandacht, maar ik volg...

Dr. Green verkoopt naast plant ook losse Aloë vera bladeren

Door sterke terugval van de vraag naar Aloë vera planten zijn bij het Naaldwijkse bedrijf Dr. Green vanaf deze week ook losse Aloë vera...

Telers pleiten in Nieuwsuur voor noodfonds

In het tv-programma Nieuwsuur van 5 april was een reportage over de impact van de coronacrisis, gemaakt bij drie siertelers in de Noordoostpolder. Zowel...

Werkgevers dienen voorstellen in voor aanpassing NOW

Werkgeversorganisaties hebben vrijdagavond 3 april voorstellen voor aanpassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ingeleverd bij Minister Koolmees van Sociale...

’Tot week 11 2020 liep alles buitengewoon voorspoedig’

Samen met broer Loek begint Patrick van Paassen in 2004 een potplantenbedrijf. Ze starten met de overname van een potlelieteelt van een collega. Gaandeweg...

Juist nu, hoe moeilijk ook, gewas netjes afvoeren

Het is een bijzondere tijd. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ondernemers in met name de sierteelt. Op bedrijven gebeuren dingen die drie weken...