Bolbloemen onder de Loep in Lisse

Met een tentoonstelling onder het motto ’Bolbloemen onder de Loep’ viert de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland dit jaar haar tienjarig bestaan. De tentoonstelling in twee delen is te zien in Museum De Zwarte Tulp in Lisse.

,,Vraag mensen een narcis te tekenen en je krijg hele verschillende plaatjes. Dat is niet handig wanneer je voor handel of wetenschap een bloem correct moet weergeven.’’ Met dit voorbeeld legt Jacomien van Andel, secretaris van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland uit waar de kunst van het botanisch tekenen vandaan komt. Begin 16e eeuw begonnen ontdekkingsreizigers zaadjes van exotische bloemen en planten uit allerlei werelddelen naar Nederland te sturen. Daar zat dan een tekening van de volgroeide plant bij. Die tekeningen zijn nu geliefde kunststukken.

Voor sier en wetenschap
Het ging botanische kunstenaars uit vroeger eeuwen niet alleen om handel en wetenschap. Ook beschrijvingen van de pracht en praal van tuinen van hoogwaardigheidsbekleders in bloemenboeken kwamen in de mode. Zo’n ’florilegium’, getekend door hofschilders en kunstenaars en vaak met de hand ingekleurd, werd echt voor de sier gemaakt. Herbaria daarentegen waren voor de wetenschap bedoeld, voor studie van de eigenschappen en verwantschappen van planten die men vaak alleen op papier kon kennen.

Twee delen
Het eerste deel van de tentoonstelling loopt tot 29 mei en toont werken van bloeiende voorjaarsbollen en –knollen. Op 31 mei start deel twee waarin bloeiende zomerbollen en –knollen worden tentoongesteld. In beide perioden zijn circa zestig aquarellen en zwart-wittekeningen van tulpen, hyacinten, narcissen, krokussen en andere bijzondere bol- en knolgewassen te bezichtigen. Gedurende de tentoonstelling zijn er wekelijks activiteiten, lezingen en workshops.

Bron en foto: Museum De Zwarte Tulp