De Boomkwekerij Bomenstichting en VHG brengen brochure Bouwen met Bomen uit

  Bomenstichting en VHG brengen brochure Bouwen met Bomen uit

  0

  De Bomenstichting en de VHG brengen brochure over integratie bomen in bouwplannen uit. Het inpassen van ‘groen’, in het bijzonder van bomen, is voor veel opdrachtgevers in de bouw nog lang niet vanzelfsprekend. De bijdrage van bomen aan een beter leefklimaat kan nóg groter worden als ontwerpers en ruimtelijke planners van meet af aan rekening houden met bomen. Deze gedachte wordt uitgewerkt in de brochure Bouwen met Bomen, een nieuwe uitgave van de Bomenstichting in samenwerking met VHG.

  Het inpassen van ‘groen’, in het bijzonder van bomen, is voor veel opdrachtgevers in de bouw nog lang niet vanzelfsprekend. In de ontwerpen voor bouwprojecten worden bomen wel ingetekend, maar is het de vraag of de aangegeven plaats wel geschikt is om de boom tot volle wasdom te laten komen. Bovendien wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de al aanwezige bomen op de bouwplaats. Te vaak gaan ontwerpers uit van een blanco situatie, alsof er nooit bomen en struiken hebben gestaan.

  Integratie bestaand groen
  Het is een gemiste kans als bestaand groen niet geïntegreerd wordt in een bouwplan. Net geplante bomen hebben jaren nodig om tot volle wasdom te komen. Grote bomen hebben een enorme waarde. Ze bieden verkoeling en helpen daarmee hittestress te voorkomen. Bovendien zuiveren bomen de lucht, dragen bij aan een evenwichtige waterhuishouding, vangen fijn stof af en dienen als windscherm. Bomen leveren zo een bijzonder belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving en ons welbevinden.

  Bestaande bomen
  In de brochure wordt in het kort beschreven hoe bestaande bomen kunnen worden ingepast in ontwerpen, hoe nieuwe bomen een plan kunnen verrijken en hoe oudere, waardevolle bomen kunnen worden behouden door ze te verplaatsen. Op hun nieuwe standplaats kunnen ze opnieuw de omgeving verrijken en hun ‘groene’ bijdragen leveren.

  In de brochure zijn voorbeelden opgenomen van mogelijkheden om tegen relatief lage kosten een hoogwaardige groene omgeving te creëren of in stand te houden. De schrijvers zijn mensen uit de praktijk. Dat betekent dat de brochure veel herkenbare situaties met oplossingen bevat.

  De brochure Bouwen met Bomen is gratis te downloaden van de websites van de VHG en de Bomenstichting.

  Peter Bennink
  Vakredacteur Peter Bennink werkt sinds 2008 bij Hortipoint. Hij is opgeleid tot vakbekwaam hovenier en schrijft onder meer over aanleg en onderhoud van particuliere tuinen en openbaar groen, gebouwgebonden groen, boomverzorging en sortiment.

  Reageer op dit artikel

  avatar