CBS: laagste aantal faillissementen in 6,5 jaar

In de maand mei zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Volgens het CBS lag het aantal faillissementen in mei op het laagste niveau sinds november 2008.

Vooral in de detailhandel zijn minder faillissementen uitgesproken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Financiële instellingen werden het zwaarst getroffen in mei: 88 bedrijven werden failliet verklaard. In de industrie is het aantal faillissementen bijna gehalveerd, van 38 in april tot 20 in mei.
Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. In mei kwam het driemaandsgemiddelde uit op 490. Een maand eerder was dat 526.

Bron: CBS
Foto: Ingimage