CPB: gestaag herstel economie zet door

De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7% en volgend jaar tot 1,8%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen, meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens de cijfers van het CPB blijft de inflatie laag, in lijn met de Europese prijsontwikkeling. Zowel de consumptie als de bedrijfswinsten en de investeringen krijgen dit jaar een impuls door de lage inflatie. De werkgelegenheid neemt toe, maar de werkloosheid daalt slechts licht naar 7% in 2016. De Nederlandse uitvoer profiteert van de verbetering van de concurrentiepositie.
De lage energieprijzen en lage inflatie geven een impuls aan de binnenlandse bestedingen. Door lagere productiekosten en hogere bedrijfswinsten is er meer ruimte voor investeringen. De loonontwikkeling is gematigd, maar doordat de inflatie nog aanzienlijk lager is, neemt de koopkracht toe. De consumptie groeit dit jaar met 1,5% en volgend jaar met 1,7%.

Bron en foto: CPB