Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Cao Open Teelten verlengd met vier maanden

    Cao Open Teelten verlengd met vier maanden

    0

    De huidige cao Open Teelten die afloopt per 31 maart wordt met vier maanden verlengd. Dat hebben werkgevers en werknemers maandag 13 februari afgesproken.

    In de periode april-juli hopen ze een nieuwe cao gereed te hebben, inclusief regelingen voor arbeidstijden en senioren. Zolang is er ook geen loonsverhoging.

    Bij het overleg zijn onder meer LTO, Anthos, CNV en FNV betrokken. In een aparte werkgroep proberen die al langere tijd de arbeidstijden beter te regelen, zoals het zogeheten jaarurenmodel of de status van de zaterdag. De partijen hopen het hierover eens te kunnen worden.