Combineren met Lupinus

    Een halve eeuw geleden waren lupines zeer populaire tuinplanten. Helaas raakten ze zo’n twintig jaar geleden uit de gratie. Inmiddels is deze kleurige borderplant bezig met een succesvolle comeback.