140.000 bedrijven verdelen 7,9 miljard NOW-subsidie

Voor de NOW-regeling 1.0 is aan 140.000 aanvragers 7,9 miljard euro verstrekt. Bij de eerste betalingsronde was bijna 225 miljoen euro voor de sector Detailhandel. Dit blijkt uit een online register van het UWV met gegevens van de bedrijven die een voorschot ontvingen.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Ruim 148.000 bedrijven wilden gebruikmaken van de eerste Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0)). Bijna 9.000 aanvragen zijn afgewezen. Het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie is 9,9 miljard euro voor een periode van 3 maanden. Op dit moment is er voor 7,9 miljard euro aan voorschotten verstrekt voor de NOW, in drie betalingen.

Gemiddeld omzetverlies aanvragers is 65%

Het hoogste voorschotbedrag gaat naar de sector ‘overige commerciële dienstverlening’. Twee derde van de toegekende NOW-aanvragen kwamen toe aan bedrijven met minder dan tien medewerkers. De sector horeca en catering heeft het grootste gemiddelde aangegeven omzetverlies, namelijk 80%. Het gemiddeld opgegeven omzetverlies van alle aanvragers is 65%.

Uit de factsheet blijkt dat er vanuit de sector Detailhandel 25.141 toekenningen zijn gedaan voor de NOW en het betreft in deze sector 251.181 werknemers. Het gemiddeld gegeven omzetverlies bedraagt 71 procent. Het verstrekte voorschot 1e betaling van de NOW 1.0 in de detailhandel was bijna 225 miljoen euro. Gedetailleerde info over de 2e en 3e betaling van de NOW-regeling is niet bekend gemaakt.

Openbare informatie

UWV maakte de informatie vrijdag 10 juli openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. In de regeling NOW staat daarom dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens, rekening houdend met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken. Het register is te vinden op de website van UWV.

Het register kan in de loop van tijd nog wijzigen (werkgevers kunnen hun aanvraag zelfs nog intrekken) en zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve bedragen. Na afloop van  aanvraagperiode  voor de NOW 2.0 zal UWV eenzelfde register publiceren.

NOW-regeling

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

De aanvraag voor de NOW 1.0 geldt voor omzetdaling in een aangesloten periode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met omzet van januari tot en met december 2019 (referentieperiode) gedeeld door 4. Zodoende wordt duidelijk of de drempel (20% omzetverlies) wordt behaald en hoe hoog de tegemoetkoming is (bij 100% omzetverlies de maximale 90%).

Bron: UWV/Vakblad voor de Bloemisterij

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties