‘Corona rechtvaardigt eerder uittreden oude werknemers’

Het kabinet beoogt dat werkgevers per 2021 afspraken met oudere werknemers kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder betaling van een boete. Deze versoepeling van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) zou nog voor 1 januari 2021 moeten ingaan, bepleit Flynth adviseurs en accountants. ‘Een versnelde invoering kan helpen bij de doorstroom op de arbeidsmarkt’, zegt taxmanager Ed Schregardus.

Wat behelst de RVU-versoepeling?

‘Werkgevers kunnen door de versoepeling van de RVU-regeling hun medewerkers van 2021 tot 2025 in de drie jaar voor hun AOW-leeftijd een bedrag meegeven, dat na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Hierover is de werkgever dan geen RVU-heffing verschuldigd. Werknemers krijgen op deze manier als het ware eerder ’AOW’, maar die wordt dan betaald door de (ex-)werkgever.’

Waarom naar voren halen?

‘In deze coronacrisis worden veel ondernemers in een hoog tempo in een economische crisis gestort. Dan kan het helpen als de versoepeling voor het vervroegd uittreden van oude werknemers al dit jaar ingaat.’

Wat zijn de voordelen?

‘Een versnelde invoering van de versoepeling van de RVU-heffing helpt bij de doorstroom op de arbeidsmarkt. Door het grote aantal flexwerkers onder jonge werknemers is het aandeel jonge werknemers dat hun baan verliest waarschijnlijk onevenredig hoog. Bovendien gaat de arbeidsmarkt op slot waardoor doorstroming stagneert. Met als gevolg dat de leeftijdsopbouw binnen bedrijven uit balans raakt. Daarnaast hebben veel oudere werknemers moeite om gezond te blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd en willen zij graag eerder stoppen met werken. Zij kunnen dit echter nu vaak niet om financiële redenen.’

Is versoepeling wel te bespoedigen?

‘Voor versoepeling moet een deel van het conceptwetsvoorstel eerder aangenomen worden en zo spoedig mogelijk ingaan. Daar zijn absoluut mogelijkheden voor. Het definitieve wetsvoorstel is nog niet ingediend. De vraag is echter of je daarop en op een daaropvolgende behandeling in de Tweede Kamer moet wachten. De contouren van het wetsvoorstel liggen er immers al en het deel van het voorstel over vervroegd uittreden is eenvoudig af te splitsen van de andere elementen, waarvoor wel meer voorbereidingstijd van marktpartijen nodig is.’

Ed Schregardus.

Is de maatregel ook zinvol in sectoren waar al veel met flexwerkers wordt gewerkt, zoals de tuinbouw?

‘De maatregel is zinvol waar overeenkomsten met jonge flexwerkers worden beëindigd, terwijl oudere medewerkers met vaste overeenkomsten moeite hebben om gezond aan het werk te blijven.’

Is de 80/90/100-regeling in de huidige cao’s Glastuinbouw en Open Teelten niet genoeg?

‘Bij de 80/90/100-regeling gaat een oude werknemer 80% werken, krijgt hij 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Ons pleidooi voor het eerder uittreden van oude werknemers gaat verder en is beter in tijden van crisis. Ondernemingen moeten na de coronacrisis weer alle ruimte krijgen om te groeien, maar ook om goed werkgeverschap te kunnen tonen voor  jongere en oudere werknemers.’

Tekst: Peter van Leth, Vakblad voor de Bloemisterij | Foto’s: Shutterstock en Flynth adviseurs en accountants

Dit artikel verder lezen?

Wachtwoord vergeten
Nog geen abonnee?

Direct registreren

Uw voordelen

  • Het betrouwbare vakblad tien keer per jaar bij u op de deurmat
  • Vakinformatie over alle facetten van de bloemendetailhandel, de bedrijfsvoering, productpresentatie, verkoop en personeelsbeleid
  • Toegang tot online besloten artikelen en data
  • Exclusieve toegang tot digitale vakbladen database
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties