De Boomkwekerij Exportcijfers boomkwekerij zijn terug

  Exportcijfers boomkwekerij zijn terug

  0

  De Raad voor de Boomkwekerij stelt in het voorjaar het nieuwe systeem van exportstatieken open voor deelnemende bedrijven.

  De Raad heeft ervoor gekozen te starten met het weergeven van de exportwaarde naar land. De cijfers zijn te zien op de site exportcijfers.nl. Naarmate het aantal deelnemende bedrijven groeit, wordt de statistiek uitgebreid naar productcategorieën, afzetkanalen en teeltregio’s.

  Een klankbordgroep van ondernemers heeft een demo gepresenteerd van een nieuw systeem waarmee actuele exportcijfers van boomkwekerijproducten inzichtelijk worden gemaakt. Bij de demo waren vertegenwoordigers van de teeltregio’s Boskoop, Opheusden en Zundert aanwezig.

  Cijfers belangrijk
  „Alle partijen erkennen het belang van inzicht in exportcijfers”, aldus Leon Smet, secretaris van de Raad voor de Boomkwekerij. Sinds het wegvallen van het Productschap Tuinbouw beschikt de Nederlandse boomkwekerijsector niet meer over gedegen exportstatistieken. „Zowel ondernemers als belangenbehartigers hebben baat bij exportstatistieken Zo geeft het de bedrijven inzicht in de eigen exportprestaties en kan een benchmark worden gedaan met de totaal ingevoerde waarden.”

  Bedrijf runnen
  Dit inzicht moet bedrijven de mogelijkheid bieden hun bedrijf beter te runnen. „Kennis van exportvolumes is op landelijk niveau ook van belang als het gaat om het maken van afspraken met bijvoorbeeld de overheid. Ook in relatie tot het afgeven van beleidsstandpunten in Brussel, bijvoorbeeld voor de gevolgen van de Brexit of een vondst van Xylella, zijn harde cijfers over de sector van grote waarde”, aldus Smet.

  De exportstatistieken zijn een initiatief van de Raad, waarin handelsbond Anthos en LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten samenwerken. Voorheen verzamelde het Productschap Tuinbouw exportcijfers.

  Ron Barendse
  Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.