’Exacte impact EU-importverbod is moeilijk in te schatten’

  De EU heeft reeds besloten om import van de meeste hoog-risico-planten uit derde landen te verbieden. Vanaf 14 december 2019 gaat het verbod in. George Franke die bij de VBN en AIPH het fytosanitair dossier behartigt, legt de impact uit voor de internationale handel.

  Wat zal de impact zijn?

  „De exacte impact is moeilijk in te schatten, omdat derde landen een aanvraag voor uitzondering kunnen indienen. Het is dan moeilijk in te schatten welke landen en voor welke producten die dat zullen doen. Aangezien er per organisme een uitgebreide risico-analyse gemaakt moet worden, zullen met name landen waar geen grote hoeveelheden van een product vandaan komen een dergelijke analyse niet gaan uitvoeren. De keuze om plantmateriaal uit derde landen te importeren wordt dus kleiner.

  Gelukkig is een tweetal grote productstromen van de conceptlijst afgehaald, de meeste Ficus-soorten en Cycas, want dan hadden de gevolgen echt groot kunnen zijn en tot grote onzekerheden voor telers en importeurs geleid.”

  Welke acties onderneemt AIPH tegen het importverbod?

  „AIPH heeft in het EU-consultatietraject vorig jaar haar stem laten horen en de Europese leden opgeroepen eveneens te reageren op de voorstellen via de internetconsultatie. Bij de notificatie van de Wereldhandelsorganisatie heeft AIPH derde landen opgeroepen te reageren.”

  Heeft AIPH begrip voor de achtergrond van het importverbod?

  „AIPH begrijpt dat door de toenemende internationale handel het nodig is om grotere garanties te vragen: dat producten die de EU binnenkomen niet tot verspreiding en vestiging van nieuwe schadelijke ziekten en plagen leiden. Wereldwijd zie je deze tendens toenemen. Deze lijst met hoog-risico-planten is daar een uitvloeisel van, maar er waren binnen Europa landen die veel verder wilden gaan: ze wilden voor alle productstromen een importverbod instellen totdat via een risico-analyse zou aangetoond zijn dat er geen risico’s voor verspreiding van quarantaine-organismen zou plaatsvinden. Dit zou dramatische gevolgen hebben. De nieuwe regelgeving is een compromis.”

  Het importverbod wordt onderdeel van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening. Deze houdt ook een uniform EU-plantenpaspoort in. Is dit een goede zaak voor de EU-handel?

  „Het plantenpaspoort is bedoeld om enerzijds een grotere garantie te geven dat planten die binnen de EU verhandeld worden vrij zijn van quarantaine organismen. Anderzijds maakt dat paspoort het mogelijk om, bij het aantreffen van een quarantaine-ziekte of plaag ergens in de keten, terug te kunnen gaan naar de mogelijke bron van besmetting en hiermee verdere verspreiding te voorkomen.

  Uit fytosanitair oogpunt is deze traceerbaarheid van groot belang, maar voor telers, handelaren en verkooppunten (tuincentra, bouwmarkten en bloemenwinkels) leidt het tot aanzienlijke administratieve belasting en kosten.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties