Bloem en Blad Ondernemerschap Forum grote winnaar, maar waar staat de partij voor?

Forum grote winnaar, maar waar staat de partij voor?

0

Forum voor Democratie is woensdagavond als grote winnaar uit de bus gekomen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In de Eerste Kamer wordt de partij in één keer de grootste met 13 zetels. En ook in Zuid- en Noord-Holland en Flevoland is FvD de grootste met 11 zetels in de Provinciale Staten. Maar waar staat de partij eigenlijk voor?

Wie een blik werpt op de kaart van Nederland ziet deze langzaam paars kleuren. Forum voor Democratie  is in een groot aantal gemeenten de grootste partij. Ook lijkt de partij in ieder geval in de provincies Zuid-Holland en Flevoland de grootste te worden. Er is echter nog maar weinig bekend over de standpunten van de partij, bijvoorbeeld op gebied van het midden- en kleinbedrijf, groen, natuur en de agrarische sector. Hier volgen globaal de belangrijkste standpunten.

Luisteren naar mkb

FvD zegt in haar programma meer te willen te luisteren naar ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dan nu gebeurt. ‘Het mkb vormt het hart van de Nederlandse economie. Het is goed voor 70 procent van de werkgelegenheid in Nederland en voor veel innovatie. Onze kartelpolitici luisteren vaak alleen naar de multinationals en de grote lobby’s – niet naar de DGA’s en ZZP-ers die zo belangrijk zijn voor onze groei. Daardoor wordt het mkb dikwijls onevenredig zwaar getroffen door regulering. Doorbetaling bij ziekte bijvoorbeeld, is bij een kleinere onderneming veelal moeizamer dan bij een grote multinational. Ook te starre ontslagbescherming van werknemers is voor kleine ondernemingen een veel groter probleem dan voor organisaties met stevige financiële buffers en grote HR-afdelingen.’

De partij wil de regels omtrent ziekte en ontslag voor het
mkb versoepelen zodat ondernemers het weer aandurven om mensen aan te nemen. ‘We
geven mkb’ers de ruimte om hun mensen te ontslaan omdat we er van uitgaan dat
ze dat niet onnodig zullen doen en daardoor juist eerder mensen in dienst gaan
nemen. Hoe paradoxaal het ook klinkt, een soepeler ontslagrecht is de meest effectieve
oplossing om de werkloosheid snel terug te dringen.’ Naast het soepelere
ontslagrecht wil de partij een relatief hoge uitkering bij werkloosheid en de
oprichting van een speciale commissie met mkb’ers die op zoek gaan naar nieuwe
oplossingen en verbetering voor het midden- en kleinbedrijf.’

Warm hart voor
agrarische sector

Forum voor Democratie draagt de agrarische sector  een warm hart toe. Zo lezen we in het
programma van Zuid-Holland: ‘De innovatieve agribusiness zorgt voor veel
werkgelegenheid in Zuid-Holland. Het Westland, de bollenstreek en andere
gebieden in Zuid-Holland leveren een enorme bijdrage aan de Nederlandse
economie.’

De partij wil minder belemmerende regelgeving voor de
agrarische sector en een vergoeding voor land- en tuinbouwbedrijven die op
grond van ruimtelijke ordening vereisten verplaatst moeten worden. Verder moet
de agrarische sector zoveel mogelijk in stand worden gehouden en gecombineerd
met recreatieve functies en natuurbeheer. ‘We zijn voor natuurinclusieve
Landbouw, gericht op de balans en samenhang van het agrarisch bedrijf en de
omgevingsnatuur.’

Tegen
energietransitie

Het is bekend dat FvD geen boodschap heeft aan klimaatverandering.
Punt één op de agenda is ’het van tafel krijgen’ van de Klimaatwet, die de
Tweede Kamer al wel heeft aangenomen. De partij wil dan ook dat provincies hun
inspanningen voor de energietransitie stop zetten. Het is de vraag wat dat gaat
betekenen voor het Westland en Zuid-Holland, waar vol wordt ingezet op
fossielvrije teelt. De provincie werkt samen met gemeenten en de tuinbouwsector
aan een warmtenetwerk om restwarmte vanuit de haven van Rotterdam naar het Westland
en Oostland te brengen.

Verder wil de partij ’stoppen met de aanleg van
windmolenparken en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast
veroorzaken. Ook energieopwekking door gebruik van biomassa moet worden
gestopt.’

Natuur

Forum is in alle provincies voor behoud van bestaande
natuur. ‘Het groen in onze omgeving is beperkt en daar moeten we zuinig op
zijn,’ staat in het programma voor Zuid-Holland. ‘Een van de kerntaken van de
provincie is het realiseren van nieuwe natuur en behoud van bestaande natuur.’

Uiteraard is het afwachten hoe de coalitievorming in alle
provincies uitpakt en hoeveel Forum voor Democratie in de melk te brokkelen
krijgt. Het geluid van de partij zal echter hoe dan ook zijn invloed hebben op
het beleid in de komende jaren.

Bron: Bloem&Blad / Forum voor Democratie | Foto: Shutterstock

Reageer op dit artikel

avatar