Groot belang Zuid-Holland warmtenet naar kassen


  Provincie Zuid-Holland stelt € 103,5 miljoen beschikbaar voor een warmteleiding. Dat bedrag wordt lager als snel kassen worden aangeschakeld. Dat zei gedeputeerde Jeanette Baljeu van de provincie Zuid-Holland woensdag 16 juni bij de stemming in Provinciale Staten.

  Een meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland stemde in met het reserveren van middelen voor de Warmteleiding WarmtelinQ+ (WLQ+). De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de basis van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de provincie. Het gaat om twee trajecten van Vlaardingen naar Den Haag (WLQ) en van Den Haag naar Leidse regio (WLQ+)

  Van het beschikbare bedrag van € 103,5 miljoen is € 22,5 miljoen een garantie op het vollopen van de warmteleiding. Daarbij is belangrijk dat tuinders snel worden aangesloten. „We zijn in gesprek met Oostland en Westland om daar warmte te leveren. Dat zal het vollopen versnellen, al is onze garantie voor een groot deel gericht op zaken vroeger in het proces, waardoor we die deels zeker zullen aanspreken”, aldus gedeputeerde Jeanette Baljeu van de provincie Zuid-Holland

  Ontbindende voorwaarden

  Door het besluit van Zuid-Holland komt de warmteleiding, die eerder als Warmterotonde bekend stond, een belangrijke stap dichterbij. De ontwikkeling en realisatie van WLQ+ is in handen van de Gasunie. De provinciale bijdrage is één van de voorwaarden die Gasunie in staat stelt begin oktober 2021 een investeringsbesluit te nemen. In oktober moet ook duidelijkheid zijn ten aanzien van nog enkele voorwaarden. De Gedeputeerde heeft beloofd de Staten hier dan over te informeren. Eén van de ontbindende voorwaarden van Zuid-Holland is dat beide trajecten ook echt gerealiseerd worden. Als WLQ+ vervalt, vordert Zuid-Holland de subsidie terug

  Kritiek warmteleiding

  In Provinciale Staten klonk ook kritiek op de warmteleiding. Inspreker Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij wees op het remmende effect van de leiding op innovatieve verduurzaming. Ook wees hij op de mogelijkheid dat de restwarmte van het Havenbedrijf Rotterdam op termijn door bedrijven op het haventerrein zelf zal worden benut. Toch blijkt een ruim deel van de politieke partijen de plannen te steunen.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties