Lichtpuntjes voor tweede helft van het jaar

Er zijn nog geen signalen van krachtig economisch herstel, maar ondernemers zijn over het algemeen minder negatief dan in voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland (COEN), die elk kwartaal het beeld bij ondernemers meet.

De uitkomsten van de enquête zijn in lijn met het beeld dat de voorgaande kwartalen weliswaar krimp kenden, maar dat de krimp afnam. Dit geeft volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hoop dat we uit de krimp gaan komen. Daarmee vindt de Nederlandse economie mogelijk aansluiting bij de opleving in de eurozone, al zal groei van de export moeten komen.

Omzetverwachting
Een zesde van de bedrijven denkt dat de omzet stijgt, een kwart verwacht een daling. Dat is licht positiever dan een jaar geleden. De verwachting voor de omzet uit export is flink positiever dan de omzetverwachting voor de binnenlandse markt. Dat bevestigt dat de problemen van de Nederlandse economie van binnenlandse aard zijn.

Flink minder negatief
Zes op de tien bedrijven zagen geen verandering in de winstgevendheid. Dat is per saldo negatief, maar flink minder negatief dan in het eerste kwartaal. De verwachting voor de investeringen is hetzelfde als in het eerste kwartaal: een op de drie bedrijven denkt dit jaar minder te investeren dan volgend jaar.

Afscheid personeel
Bij twee derde van de bedrijven bleef de personeelsbezetting ongewijzigd. Eén op de tien bedrijven trok het afgelopen kwartaal meer mensen aan, maar een kwart van de bedrijven nam afscheid van personeel. Voor volgend kwartaal zijn de ondernemers licht positiever, maar per saldo nog negatief. Dat strookt met de verwachtingen van het Centraal Planbureau, dat dit jaar een toename van de werkloosheid verwacht.

Bron: mkb.nl