MVO-monitor: bedrijven onderschatten sociale risico’s in productielanden

Bedrijven onderschatten de sociale en milieurisico’s van de producten die zij in verre landen laten maken. Zo denkt slechts 20% van de bedrijven dat armoede in hun sector speelt, 33% dat grondstoffenschaarste speelt en 50% is zich bewust van mensenrechtenvraagstukken in de sector.

Vooral bedrijven in de retail en producenten van consumentenproducten zijn te passief in het inspelen op internationale vraagstukken op het gebied van arbeid en milieu. Dat stelt MVO Nederland in de onlangs uitgebrachte MVO Monitor 2015.
Uit het onderzoek onder zo’n duizend Nederlandse bedrijven blijkt dat ruim tweederde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) doet. In de meeste gevallen gaat het om bescheiden activiteiten in de sfeer van afvalscheiding, energiebesparing en het aanbieden van stageplekken. Onder mvo vallen echter ook duurzame en gezonde producten, het respecteren van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de productieketen en een leefbaar loon voor de medewerkers ver weg. Uit de MVO Monitor 2015 blijkt dat deze onderwerpen slechts door een beperkte groep van bedrijven met ambitie worden opgepakt.

Passief
De meerderheid van de bedrijven neemt geen maatregelen om de veiligheid en een leefbaar loon voor werknemers bij hun leveranciers te bevorderen. Ook bij het voorkomen van milieuschade in hun productieketens zijn veel bedrijven nog te passief. Grote incidenten in de kleding, bloemen, olie en mijnbouw hebben geleerd dat nalatigheid op deze terreinen bedrijven geld kost.

Bron en logo: MVO Nederland