Nieuwe onkruidbestrijder voor zomerbloemen en sierheesters

    AZ 500 verschijnt binnenkort als onkruidbestrijdingsmiddel op de markt als hiertegen geen bezwaar wordt aangetekend bij het Ctgb. Het wordt dan ook toegelaten in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.

    AZ 500 bevat een voor Nederland niet eerder toegelaten werkzame stof: isoxaben. Vandaar dat het Ctgb hiervoor een zogenoemd ontwerpbesluit ter inzage legt, waarop binnen twee weken gereageerd kan worden. Deze procedure is vaak een formaliteit en staat een marktintroductie niet in de weg.

    AZ 500 bestrijdt breedbladige onkruiden.