Segmentatieonderzoek 2018 onder bloemen- en plantenkopers gaat van start

  Welke gemeenschappelijke waarden hebben consumenten als het gaat om bloemen en planten? Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en VGB zoeken dit in 2018 uit.

  Sinds 2014 werken Bloemenbureau Holland, Royal FloraHolland en VGB nauw samen op het gebied van consumentensegmentatie voor bloemen en planten. Het laatste volledige onderzoek dateert van 2014. De uitkomsten daarvan hebben de afgelopen jaren geholpen om juiste strategische beslissingen te nemen en om marketingbudgetten zo effectief mogelijk in te zetten. Echter, met een economische crisis die grotendeels achter de rug is, verdere digitalisering en een Brexit die voor de sector een grote impact kan hebben, is de noodzaak voor een nieuw onderzoek evident, vinden de drie organisaties.

  Aanbestedingsproject

  De drie partijen hebben daartoe afgelopen november een aanbestedingstraject gestart. Vier onderzoeksbureaus die een sterke reputatie hebben wat Europese consumentensegmentatie betreft, zijn in januari uitgenodigd om een presentatie te geven en een offerte uit te brengen. Na zorgvuldige afweging is gekozen voor Glocalities, het internationale onderzoeksprogramma van Motivaction. Zij maken de segmentatie en combineren de uitkomsten van dit onderzoek met hun omvangrijke wereldwijde data. Ook voorziet Glocalities in verschillende workshops om de organisaties en hun stakeholders te leren werken met deze nieuwe segmentatie.

  Regioniveau

  Glocalities krijgt de opdracht om een volledige segmentatie uit te voeren voor Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek zal ook op regioniveau inzichten geven. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in kwartaal 3 van 2018 beschikbaar zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid voor belangstellenden uit de sector om segmentatieonderzoek voor een aantal andere landen tegen betaling af te nemen.

  Met de keuze voor Glocalities komt er een trendbreuk in systematiek en segmentbenaming, dat voorheen door het Sinus Institut werd ontwikkeld. Een trendbreuk die onvermijdelijk was omdat er twee belangrijke verbeteringen moesten worden doorgevoerd. De leeftijdscategorie van consumenten is opgetrokken naar 70+ en de tuinplantencategorie is geïntegreerd in het onderzoek.

  Wat is segmentatie?

  Ieder mens is uniek, maar als je kijkt naar bepaalde waarden en overtuigingen dan zijn mensen toch te groeperen naar een beperkt aantal groepjes. Deze groepjes noemen we in marketingtermen segmenten. Echter, voor het ene product val je als persoon in het ‘lover-segment’ en in het andere in het ‘hater-segment’ of iets daar tussenin. Daarom is het erg nuttig om op productniveau een segmentatie te hanteren. Zo kun je consumenten optimaal bedienen, omdat je weet wat hen interesseert en motiveert om bloemen en planten te kopen, aldus Bloemenbureau Holland.

  Bron en logo: Bloemenbureau Holland

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties