Hortipoint Stapelen van middelen moet Europees aangepakt worden

  Stapelen van middelen moet Europees aangepakt worden

  0

  Het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen betekent dat in een teelt op hetzelfde perceel, dat is behandeld met een bepaald gewasbeschermingsmiddel, ook één of meer andere gewasbeschermingsmiddel(en) worden ingezet met een andere handelsnaam, maar met dezelfde werkzame stof(fen) en dezelfde toepassingsgebied(en). Dit gestapeld gebruik is deels beoordeeld door het Ctgb en kan leiden tot normoverschrijdingen.

  Daarom werkt het Ctgb aan een maatregel om dit gestapeld gebruik te voorkomen. De maatregel bestaat uit het opleggen van een maximale hoeveelheid werkzame stof per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid op het wettelijk gebruiksvoorschrift. Hierop kon op gereageerd worden tot 1 juli.

  Oneigenlijk gebruikt

  En die reactie is verstuurd vanuit Glastuinbouw Nederland. De vier punten die de ondernemersorganisatie maakt is afgestemd met diverse land- en tuinbouwsectoren.

  • Stapeling van middelen is niet specifiek iets voor Nederland. Het moet geharmoniseerd Europees opgepakt worden.
  • Waterkwaliteit wordt oneigenlijk gebruikt voor het ingrijpen op stapeling. Het gaat geheel voorbij aan (miskenning van) de vele en ingrijpende acties van de sectoren om de waterkwaliteit structureel te verbeteren.
  • Geen stapeling van acties om gebruik van middelen verder in te perken.
  • Er zijn reeds stappen gemaakt in het verlagen van de milieu-impact gewasbeschermingsmiddelen. Geïntegreerde gewasbeschermingsstrategieën (IPM) zijn nog niet voldoende robuust om de middelen achterwegen te laten. Daarbij komen alternatieven te langzaam beschikbaar voor de sector. Laat politiek en overheid, inclusief het Ctgb, met de land- en tuinbouw samenwerken om te bewerkstelligen dat er sneller alternatieven beschikbaar komen. Op die manier wordt het IPM-systeem verder aangevuld met de garantie van een economische, duurzame en groene positie van bedrijven en een gezonde omgeving met een goede waterkwaliteit.

  In een interview licht Helma Verberkt, beleidsspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland, de reactie uitgebreid toe. Lees dit PLUS-verhaal nu al digitaal.

  Reageer op dit artikel

  avatar