Stop Belemmering Ondernemers

Met de actie ’Stop Belemmering Ondernemers’ slaan drie partijen de handen ineen in hun strijd tegen de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. De organisaties menen dat duizenden zelfstandige ondernemers schade lijden door de wet.

MKB Belangen (200.000 kleine ondernemingen), Stichting ZZP Nederland (40.000 zelfstandigen) en Zelfstandigen Bouw (10.000 zelfstandige vakmensen) constateren dat de positie van zelfstandige ondernemers rechtstreeks wordt bedreigd door de uitwerking van de Wet DBA. Zij pleiten voor een vrijwaringsperiode van vijf jaar voor de toepassing van goedgekeurde modelcontracten.

Prijsschieten
Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland, noemt het ,,Van de gekke dat een maatregel bedoeld om schijnconstructies te weren, is ontaard in prijsschieten op zelfstandige ondernemers.’’ Samen met MKB Belangen en Zelfstandigen Bouw, roept hij de politiek op de positie van zelfstandigen veilig te stellen door hen rechtszekerheid te bieden.

Petitie
Begin december willen de drie partijen de petitie ’Stop Belemmering Ondernemers’ overhandigen aan de Tweede Kamer, inclusief zoveel mogelijk handtekeningen en steunverklaringen van organisaties uit het hele land. Zij roepen alle zelfstandigen en hun opdrachtgevers op om de petitie te ondertekenen en de actie te ondersteunen. Maarten Post: “We weten dat niet alle zelfstandigen direct schade ondervinden van de regeling zelf, maar de positie van zelfstandige ondernemers staat wel op het spel en daarom is brede steun voor deze actie nodig.”

Bron: ZZP Nederland, MKB Belangen en Zelfstandigen Bouw