Tweede Kamer wil natuurinclusief bouwen verder stimuleren

  Het kabinet moet jaarlijks een monitor Groen in de Stad uitbrengen, om te kijken welke stappen zijn genomen om knelpunten bij natuurinclusief bouwen te verhelpen, om zo stedelijke vergroening verder te stimuleren. Daarnaast moet het kabinet onderzoeken of natuurinclusief bouwen kan worden opgenomen in het Bouwbesluit. Dat staat in twee moties die deze week zijn aangenomen door de Tweede Kamer.

  VVD-Kamerlid Arne Weverling diende een motie in waarin hij pleit voor een jaarlijkse monitor om de voortgang van natuurinclusieve en groene stedelijke ontwikkeling te volgen. Zo wordt duidelijk hoe het staat met de vergroening van de stad. Op dit moment is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe het staat met vergroening in het kader van het programma Verstedelijking en Wonen. Ook leven er vragen over de verwerking van natuurinclusief bouwen in regionale verstedelijkingsstrategieën.

  Monitor Groen in de Stad

  Volgens de VVD kent vergroening van de stedelijke omgeving veel voordelen op het gebied van klimaatadaptatie, welzijn, recreatie en biodiversiteit. Overheden, gebiedsontwikkelaars en natuurorganisaties spreken regelmatig over een samenhangende aanpak voor het vergroenen van de gebouwde omgeving en het oplossen van knelpunten bij natuurinclusief bouwen. Er is volgens Weverling echter behoefte aan meer duidelijkheid over de voortgang van dit proces. Daar kan het kabinet met een monitor Groen in de Stad in voorzien.

  Natuurinclusief bouwen in Bouwbesluit

  De tweede motie is ingediend door Laura Bromet namens GroenLinks en Maurits von Martel namens het CDA. Zij roepen ministers Schouten van LNV en Ollongren van Binnenlandse Zaken op om te onderzoeken of natuurinclusief bouwen kan worden opgenomen in het Bouwbesluit.

  Volgens CDA en GroenLinks is de behoefte aan groen en natuur groter geworden, terwijl de biodiversiteit in steden daalt. Tegelijk moeten de komende jaren op grote schaal woningen worden gebouwd. Door natuurinclusief bouwen op te nemen in het Bouwbesluit wordt tevens een bijdrage geleverd aan de klimaatopgave.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties