Weer frictie tussen ‘Barometer’ en Topbloemen.nl

Sinds kort introduceert het handelsbedrijf Topbloemen.nl een tweede versie van het label Green Florist shop, dat volgens Stichting Milieukeur (SMK) opnieuw grote gelijkenis heeft met het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist. Dat Topbloemen.nl haar label in overleg met SMK heeft gelanceerd, spreekt de laatste pertinent tegen. Volgens Topbloemen.nl reageert SMK ‘nogal zuur omdat wij destijds niet voor hun schema hebben gekozen’.

Eerder dit jaar publiceerde Topbloemen een eerste versie van Green Florist shop, die op aandringen van SMK vanwege plagiaat is ingetrokken omdat het een letterlijke kopie van de Barometer Duurzame Bloemist bleek. SMK: ‘De huidige versie van Green Florist shop toont nog steeds opvallend veel gelijkenis. Het lijkt erop dat Green Florist vooral een commercieel oogmerk heeft, omdat het exclusief aan Topbloemen.nl is verbonden. De vraag is of de markt gebaat is bij een dergelijk initiatief. Het werkt verwarring bij bloemisten, professionele inkopers en consumenten in de hand. Diverse publicaties, onder meer van Autoriteit Consument & Markt en Milieu Centraal wijzen uit dat bij verduurzaming met behulp van keurmerken, voorkomen moet worden dat er wildgroei ontstaat en dat commerciële belangen bepalen wat duurzaamheid inhoudt.’

Onafhankelijk keurmerk en een label

De eisen voor het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist komen tot stand in samenwerking met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel. Dit is conform de eisen die gesteld worden aan een onafhankelijk keurmerk. Daarbij wordt ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema, en de controle en certificatie, uitgevoerd volgens Europese normen (ISO/IEC17065). Het label Green Florist shop voldoet niet aan deze kenmerken, aldus SMK.

Volgens SMK is het voor afnemers van belang dat Green Florist shop geen onafhankelijk keurmerk is, zoals de Barometer Duurzame Bloemist, en daarmee ook niet voldoet aan de eisen van de overheid voor maatschappelijk verantwoord inkopen met een keurmerk.

SMK onderzoekt of ook de tweede versie van Green Florist shop inbreuk doet op het intellectuele eigendom van SMK en sluit niet uit dat dit kan resulteren in een juridische procedure.

Zuur

In een reactie stelt Edwin van Arkel van Topbloemen.nl dat SMK nogal zuur is ‘omdat wij destijds niet voor hun schema hebben gekozen. Naar mijn idee zou een gesubsidieerde partij als SMK juist alle duurzame initiatieven moeten toejuichen. Er zijn destijds gesprekken geweest maar we zijn er niet uitgekomen. Dat is jammer, maar daar hadden we goede redenen voor. Naast dat de kosten voor de meeste bloemisten veel te hoog zijn (5x hoger dan Green florist) was de belangrijkste reden dat de Barometer Duurzame Bloemist simpelweg niet aan de eisen en wensen van onze klanten en bloemisten voldoet. Wij hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Met name de eindklant (vooral overheden) heeft niet alleen behoefte aan een duurzame bedrijfsvoering maar vooral ook aan een duurzaam product, oftewel een boeket dat is samengesteld uit aantoonbaar duurzaam geteelde bloemen. Voorheen kon dit via FFP Fair Flowers Fair Plant, maar dat is per 1-1-2018 opgeheven.’

Volgens Topbloemen.nl is dat het grote verschil tussen hun label en het keurmerk. ‘De Barometer doet niets op boeketniveau, enkel op bedrijfsvoering. Natuurlijk zijn zaken als groene stroom en afvalscheiding belangrijk, maar voor ons gaat dat niet ver genoeg en moeten dat soort zaken zelfs vanzelfsprekend zijn.’

Interviews met marktpartijen

Omdat het eerste schema volgens SMK op het onderdeel bedrijfsvoering te veel overeenkomsten had met de Barometer, heeft Topbloemen.nl dit schema herzien. Het vernieuwde schema van Green florist is tot stand gekomen middels interviews en bijeenkomsten met diverse marktpartijen bestaande uit bloemisten, eindklanten (ook overheid), groothandelspartijen en certificeringspartij MPS-Ecas. ‘Met deze werkgroep zijn de markt, behoefte en haalbaarheid in kaart gebracht en zijn vervolgens de ambities, visie en doelstellingen bepaald. Daarmee is een mooie stap gemaakt en gaat Green florist nu een heel stuk verder dan de Barometer, met name op het gebied van bloemeninkoop’ aldus Van Arkel.

Onafhankelijkheid geborgd
Volgens Topbloemen.nl is het niet vreemd dat grote bedrijven zelf hun duurzaamheidsschema bepalen. ‘Ook partijen als Jumbo en AH doen dat. Wat wel belangrijk is dat de schema’s door onafhankelijke partijen worden getoetst en dat er audits plaatsvinden om te borgen dat de afspraken worden nagekomen. De audit bij bloemisten wordt gedaan door het onafhankelijke certificeringsbedrijf MPS-Ecas en het schema is openbaar.’

Niet gesubsidieerd

Volgens SMK klopt de reactie van Topbloemen.nl op een aantal onderdelen niet. ‘Zo is SMK niet gesubsidieerd, zoals Van Arkel wel beweert’, zegt Wim Uljee, communicatie manager bij SMK. Ook dat de kosten vijf keer hoger zijn dan bij Topbloemen.nl bestrijdt SMK. ‘De afdracht is slechts 100 euro plus de audits.’ Ten slotte meldt Uljee dat ook de boeketten van een volgens de Barometer gecertificeerde bloemist een aantoonbaar aandeel ‘duurzame’ bloemen bevat.

Bron en foto’s: SMK en Topbloemen.nl

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties