De Boomkwekerij Markt 25 bedrijven tekenen voor deelname exportstatistieken boomkwekerij

25 bedrijven tekenen voor deelname exportstatistieken boomkwekerij

0

De Raad voor de Boomkwekerij introduceerde een aantal maanden geleden een nieuwe vorm van exportstatistiek. Inmiddels hebben 25 bedrijven getekend voor deelname.

Sinds het wegvallen van het Productschap Tuinbouw zijn voor de boomkwekerijsector geen exportcijfers meer beschikbaar. Vanwege het belang van inzicht in exportontwikkeling, stelt de Raad voor de Boomkwekerij (Anthos en LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten) sinds enkele maanden een nieuwe exportstatistiek beschikbaar.

Oproep tot deelname

De Raad voor de Boomkwekerij roept bedrijven die nog niet deelnemen ook op om zich aan te melden. ’Dit is de laatste kans om als sectorgenoten een statistiek mogelijk te maken. Hoe meer deelnemers, des te meer mogelijkheden de statistiek kan bieden’, aldus de initiatiefnemers.

Deelname zorgt voor opbouw en behoud van inzicht in exportontwikkelingen van boomkwekerijproducten en vaste planten op bedrijf- en sectorniveau. Het levert voor de deelnemende bedrijven een benchmark op met andere branchegenoten, aldus de Raad.

Geen extra administratie

Cijfers worden vanuit diverse administratiepakketten (waaronder TSD en Infogroen) geautomatiseerd verzonden naar exportcijfers.nl. Hierdoor is deelname geen extra administratieve last. De eerste twee jaar zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

Meer informatie via: exportcijfers@raadvoordebookwekerij.nl

Ron Barendse
Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.

Reageer op dit artikel

avatar