De Boomkwekerij Aandeel Poolse flexmigranten neemt af

  Aandeel Poolse flexmigranten neemt af

  0

  Het aandeel Poolse flexmigranten neemt af. Hun aandeel daalde van 87,4% in 2014 naar 79,3% in 2016, maar daarmee zijn zij nog wel verreweg de belangrijkste groep flexmigranten.

  Tegenover de daling van het aandeel Poolse flexmigranten staat een stijging van het aandeel Roemenen. Hun aandeel steeg van 0,8% in 2014 naar 5,2% in 2016. Dat blijkt uit ABU- en NBBU-flexmigrantenonderzoek 2016.

  Belangrijke uitkomsten uit het ABU- en NBBU-flexmigrantenonderzoek 2016:

  1. In totaal zijn er 119.598 flexmigranten die door de ABU- en NBBU-leden gezamenlijk ter beschikking zijn gesteld in de periode 1 juni 2015 tot 1 juni 2016.
  2. De verwachte groei van het aantal flexmigranten voor de periode 1 juni 2016 tot 1 juni 2017 komt uit op + 0,6%, tot een totaal van 120.320 flexmigranten.
  3. De meeste flexmigranten zijn in 2016 nog steeds van Poolse komaf, al wordt hun aandeel minder groot (2016: 79%; 2014: 87%). Op afstand volgen flexmigranten met andere nationaliteiten, in volgorde van aandeel: Roemenië, Duitsland, Hongarije, Litouwen (samen 12,6%).
  4. Het lijkt erop dat er minder aanwas vanuit de onderzijde van de leeftijdspiramide plaatsvindt: de flexmigrant is gemiddeld wat ouder dan in de meting in 2014. De meeste flexmigranten zijn nog steeds tussen 18 en 30 jaar oud, maar hun aandeel is van 65% in 2014 afgenomen naar 60% in 2016. Bovendien zijn er meer oudere flexmigranten.
  5. De meeste flexmigranten zijn werkzaam in Noord-Limburg (7,7%), Noord-Holland-Noord (7,2%) en Noordoost-Brabant (7%). In deze regio’s zijn in totaal meer dan 26.000 flexmigranten werkzaam.
  6. De sectoren waarin de meeste flexmigranten werkzaam zijn, zijn de logistieke sector (32%), de land- en tuinbouw (samen 25%) en de voedingsindustrie (18%).
  7. Flexmigranten zijn gemiddeld 44 weken in dienst. 73% van de flexmigranten zit in uitzendfase A / 1 of 2; 22% zit in fase B / 3 en 5% zit in Fase C / 4.
  8. In totaal wordt 70% van de flexmigranten bemiddeld in huisvesting. Dit wordt met name door inhuur via een woonbemiddelaar gedaan (83%).

  Lees hier het hele rapport over flexmigranten.

   

   

  Ron Barendse
  Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.

  Reageer op dit artikel

  avatar