Aantal leerlingen agrarisch onderwijs blijft dalen

Het aantal leerlingen dat een middelbare agrarische opleiding doet blijft dalen. Hierdoor staat volgens LTO Nederland de kwaliteit van sommige Agrarische Opleidings Centra onder druk.

In 1985 waren er nog 9.000 leerlingen die een middelbare agrarische opleiding volgden, nu zijn dat er nog zo’n 3.000. De teruglopende leerlingenaantallen maken het onmogelijk om voor kleine sectoren – zoals bijvoorbeeld de boomkwekerij – op iedere AOC een opleiding aan te bieden.

Indien er te weinig leerlingen zijn, lossen de scholen dit op door opleidingen te combineren en te verbreden. In de praktijk betekent dit soms dat leerlingen die een boomkwekerijopleiding volgen, in verhouding veel vakken krijgen uit andere sectoren zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw. Dit spoort niet altijd met de verwachtingen van leerlingen die juist een vakgerichte opleiding wensen.

Goed inzicht in de inhoud van de geboden opleiding zijn dringend nodig om teleurstellingen bij leerlingen en hun toekomstige werkgevers te voorkomen.

Dit is te lezen in het rapport ’Focus op innovatief ondernemerschap’ dat onlangs is uitgebracht door LTO Nederland.