Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Achttien organisaties werken aan gezamenlijk deltaplan voor herstel biodiversiteit

  Achttien organisaties werken aan gezamenlijk deltaplan voor herstel biodiversiteit

  0

  Achttien organisaties – uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieubeweging – gaan het komend halfjaar werken aan een gezamenlijk deltaplan voor het herstel van de biodiversiteit op het Nederlandse platteland.

  Foto: Shutterstock

  De afspraak voor het opstellen en uitwerken van het deltapan herstel biodiversiteit is vastgelegd in de ’verklaring van Driebergen’, die onder meer is ondertekend door voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. Partijen zullen de verklaring aanbieden aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

  Volgens de betrokken organisaties zijn er sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland onder druk staan en afnemen. Dat geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven, dat volgens de organisaties cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze trend doet zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

  Natuurlijk kapitaal
  De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een zorg voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten. Volgens hen is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt.

  Reageer op dit artikel

  avatar