Alle bedrijven moeten zelfde EU-format plantenpaspoort gebruiken

  Vanaf eind 2019 zijn alle boomkwekerijgewassen paspoortplichtig. Bedrijven moeten dan ook een plantenpaspoort met dezelfde vaste EU-format gebruiken.

  De wijzigingen zijn onderdeel van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening die vanaf december 2019 ingaat, zo meldt Naktuinbouw. De verordening vervangt de huidige EU-Fytorichtlijn.

  Door de nieuwe EU-regelgeving krijgen alle bedrijven met plantenpaspoorten te maken, ook bijvoorbeeld met buxus, coniferen, rozen, potplanten en perkgoed.

  Op het vaste EU-format komt de EU-vlag, de term ’Plantenpaspoort/Plant Passport’ en letters die staan voor vaste elementen, zoals: botanische naam, code van de EU-lidstaat waaruit het plantmateriaal komt, registratienummer van het bedrijf en een traceerbaarheidscode. Alle eisen zijn waarschijnlijk begin 2018 duidelijk.

  Volgens de nieuwe verordening komen er drie categorieën organismen: Q (quarantaine-organisme), ZP-Q (Zona Protecta) en RNQP (Regulated Non Quarantine Pest).

  Illustratie: De Boomkwekerij