Anthos trekt zich terug uit Brancheorganisatie Sierteelt

Het bestuur van Anthos heeft besloten om deelname aan Brancheorganisatie Sierteelt (BO Sierteelt) te beëindigen. Het besluit is genomen omdat de activiteiten van deze organisatie zich alleen richten op het verkrijgen van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) waarmee de verplichte financiering voor sectorale projecten bij het bedrijfsleven kan worden afgedwongen. Bij Anthos is geen draagvlak voor het inzetten van dit instrument en om die reden heeft de organisatie zich uit de BO Sierteelt teruggetrokken.

De BO Sierteelt is in 2015 opgericht en naast Anthos participeren Royal FloraHolland, de KAVB, de VGB, LTO Glaskracht en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten in deze stichting. Deze Brancheorganisatie is door het ministerie van Economische Zaken officieel erkend wat haar de mogelijkheid biedt om bij voldoende draagvlak een heffing op te leggen aan ondernemers die onder de werkingssfeer van de BO vallen. Naar het middel van de AVV wordt in het bijzonder gegrepen voor de financiering van fundamenteel en strategisch onderzoek.

Het bestuur van Anthos is geen voorstander van het opleggen van een verplichte heffing in een tijd waarin ondernemers in hun eigen bedrijf willen investeren om zich in de markt te kunnen onderscheiden. Die zou neerkomen op €350 per ha. Daarnaast heeft de organisatie zelf ervaring opgebouwd met het investeren in collectieve activiteiten op het gebied van markttoegang, onderzoek en promotie, waar de aangesloten bedrijven op vrijwillige basis jaarlijks zo’n €3 miljoen in investeren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties