Asbestsubsidie

De tijd dat ik onbekommerd met een handzaag asbest plaatjes op maat maakte, is ver achter mij. Dat deden wij vroeger toch met enige regelmaat. Op die manier werden ook golfplaten precies passend gemaakt.

Dergelijke streken haal je tegenwoordig echt niet meer in het hoofd. Iedereen is ruim voldoende doordrongen van de risico’s die asbest meebrengt voor de volksgezondheid.

Inmiddels hebben een heleboel provincies met name voor de landbouw een subsidieregeling geïntroduceerd onder de naam ‘asbest eraf en zonnepanelen erop’. Bij een aantal planten- en boomkwekerijen schitteren er als gevolg van deze regeling daken in de zon. De zonnecollectoren stralen letterlijk uit dat er iets aan energiebesparing en duurzaamheid is gedaan. Echter, bij een aantal provincies behoort deze subsidiemogelijkheid inmiddels tot het verleden.

Het streven van de Nederlandse overheid is om voor 1 januari 2024 alle asbest daken kwijt te zijn. Dat is een serieuze opgave als men weet dat er nog 120 miljoen vierkante meter asbest daken zijn. Na 1 januari 2024 zijn deze verboden en moet dus deze gigantische opruimklus zijn geklaard. Dat geldt dan zowel voor particulieren als voor het bedrijfsleven.
Particulieren mogen in veel gemeentes zelf bescheiden hoeveelheden asbest verwijderen. Daarvoor krijgen zij geen subsidie. Ze mogen de asbest zelf naar het gemeentelijke milieupark brengen, mits deze maar verpakt en gemarkeerd is volgens de voorgeschreven regels.

In geval sprake is van een dakoppervlakte van 35 vierkante meter of meer is het vanaf 4 januari 2016 mogelijk om voor de verwijdering een subsidie te ontvangen. Deze subsidie is €4,50 per verwijderde vierkante meter. Er geldt een maximum van €25.000. Om hiervoor in aanmerking te komen, is vereist dat een gecertificeerd bedrijf de deskundige en veilige verwijdering verzorgt. Volgens het gepubliceerde besluit kunnen aanvragen voor subsidie tot zes maanden na uitvoering van de verwijdering worden ingediend. Daarbij moet de factuur van de verwijdering bijgevoegd worden.

In geval u van plan bent om een asbestdak te laten verwijderen, dient u in de gaten te houden dat er voor 2016 ‘maar’ €10 miljoen in de subsidiepot zit. Deze subsidiepot is er voor particulieren en bedrijven om samen een aanvang te nemen voor de verwijding van 120 miljoen vierkante meter asbest.