Auteurs Posts van Peter van Leth

Peter van Leth

Peter van Leth
628 POSTS 0 REACTIES
Peter van Leth is per 2001 in dienst bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Het is zijn vierde agrarische vakblad waar hij werkzaam is, na Het Loonbedrijf, De Fruitteelt en OOGST. Geboren en getogen in Utrecht lag een groene schoolkeuze niet direct voor de hand, maar bij beroepskeuzetesten op het atheneum kwamen groene opleidingsrichtingen toch steeds uit de bus. Hij koos voor de Rijks Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. En is in die boeiende sector blijven hangen, niet middenin maar vanaf de zijlijn als journalist. Eigenlijk zou hij wel alle onderwerpen willen beetpakken om over te schrijven, maar toch met enige voorliefde voor ondernemerschap, personeelsbeleid, jong talent, gewasbescherming en veredeling.

LTO Nederland wil voor 1 november duidelijkheid ministerie

LTO Nederland is per 1 november geen gesprekspartner meer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als op de inspanningen van de...

Albert Heijn verkoopt 7% minder bloemen

Albert Heijn heeft zijn fair share in bloemen en planten dit jaar zien dalen van 100 naar 93. Dat blijkt uit de recente cijfers...

Ilexkweker De Jong komt crisis door dankzij tuincentrum

De ilexkwekerij van de familie De Jong in Boskoop wordt al decennia gecombineerd met een eigen tuincentrum gespecialiseerd in tuinplanten. Emiel de Jong, de...

Allure en Nomolt verdwijnen van de markt

Allure vloeibaar en Nomolt verdwijnen van de markt nu BASF Nederland bekend heeft gemaakt de werkzame stoffen chloorthalonil en teflubenzuron niet te verlengen. Het...

Roofmijtstrategieën in de chrysantenteelt blijven lastig

Het effect van bovendoor irrigatie en verschillende toedieningstechnieken van middelen op de vestiging van roofmijten laten nog geen duidelijk effect zien op de aantallen...

MVO zet een bedrijf beter op de kaart

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) kan de reputatie en waarde van een bedrijf versterken. De praktijk wijst uit dat bedrijven met een (maatschappelijke) missie en...

Eerste tonnen CO2 uit restafval geleverd aan glastuinbouw

Na ruim een jaar bouwen is afvalenergiebedrijf AVR begonnen met de afvang en levering van de eerste tonnen CO2 aan de glastuinbouw. CO2 is...

Kabinet bekijkt en pakt stikstofprobleem per regio aan

Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak van de huidige stikstofproblematiek. Per gebied worden effectieve (bron)maatregelen in kaart gebracht en...

VNO-NCW: ’Doorbreek stikstof-impasse met overgangsperiode’

VNO-NCW wil een overgangsperiode van maximaal 3 jaar inlassen waarin de vergunningverlening vanuit de provincies weer op gang wordt gebracht die stil zijn komen...

Glastuinbouwsector nauw betrokken bij dossier water

De 10e editie van het WaterEvent op 3 oktober was nog geen uur oud of het gemeenschappelijke draagvlak was al geformuleerd: klimaatverandering is een...

‘Niets mis met Europese toelatingsprocedure voor middelen’

Er zijn momenteel geen redenen om de toelatingseisen die de Europese Unie hanteert voor gewasbeschermingsmiddelen in twijfel te trekken. De toelating van onkruidbestrijdingsmiddelen met...

Amigo Plant slaat alarm vanwege plantenpaspoort

Gerard van Langen, directeur/eigenaar van Amigo Plant, heeft een brandbrief gestuurd naar Glastuinbouw Nederland en landbouwminister Schouten. Hij stelt dat het uitgangspunt van het...

Werkgevers betreuren dat FNV cao-onderhandeling staakt

Werkgevers in de glastuinbouw betreuren het bericht van FNV van maandag 30 september, waarin zij aangeven niet verder te willen onderhandelen over een nieuwe...

Decis Protech en Pitcher nieuwe middelen voor bloemisterij

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de insecticide Decis Protech voor bedekte bloemisterijteelten en de fungicide Pitcher voor onbedekte...

Met name collegiale steun voor boerenprotest

De actie van de boeren vandaag in Den Haag verdient de collegiale steun van de glastuinbouw. Dat zegt voorzitter Sjaak van der Tak van...

FNV staakt onderhandelingen cao Glastuinbouw

FNV Agrarisch Groen gaat voorlopig niet onderhandelen over een nieuwe cao Glastuinbouw. De kloof is te groot tussen de inzet van werkgevers met alleen...

Kunstmatige intelligentie ingezet voor beter kasklimaat

In een van de zes nieuwe onderzoeken binnen Kas als Energiebron gaan in een praktijkkas klimaatverschillen bepaald worden met een draadloos sensornetwerk. Die data...

Glastuinbouw Nederland: ’PAS-adviezen Remkes blijven vaag’

Zowel Glastuinbouw Nederland als LTO Nederland is teleurgesteld in de adviezen van oud-minister Remkes aan het kabinet aangaande de huidige stikstofproblematiek (PAS), ook al...

Ketel met elektrische verwarmingselement nog niet rendabel

Het te grote prijsverschil voor gas en elektriciteit maakt het ombouwen van bestaande gasketels naar een hybride ketel met een ingebouwde elektrische verwarmingselement nog...