Auteurs Posts van Peter van Leth

Peter van Leth

Peter van Leth
817 POSTS 1 REACTIES
Peter van Leth is per 2001 in dienst bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Het is zijn vierde agrarische vakblad waar hij werkzaam is, na Het Loonbedrijf, De Fruitteelt en OOGST. Geboren en getogen in Utrecht lag een groene schoolkeuze niet direct voor de hand, maar bij beroepskeuzetesten op het atheneum kwamen groene opleidingsrichtingen toch steeds uit de bus. Hij koos voor de Rijks Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. En is in die boeiende sector blijven hangen, niet middenin maar vanaf de zijlijn als journalist. Eigenlijk zou hij wel alle onderwerpen willen beetpakken om over te schrijven, maar toch met enige voorliefde voor ondernemerschap, personeelsbeleid, jong talent, gewasbescherming en veredeling.

’Minder collega’s zien, hoort er gewoon even bij’

Met mondkapjes op bedrukt met hortensiabloemen en met inachtneming van de RIVM-eisen heeft hortensiakweker Tom van de Berg op 18 september de landelijke hortensiadag...

John Mostert leert veel van brand op zijn bedrijf

Sommige gebeurtenissen weet je nog als de dag van gisteren. Zo zal John Mostert de brand in zijn kwekerij op 23 juli 2018 niet...

Samenwerken kan intensiever, maar geheel anders hoeft niet

De definitieve integratie van de belangenorganisatie voor telersorganisaties en handel in groenten en fruit is sinds begin september een feit. Volgt de sierteelt? Immers,...
vleugelontwikkeling bij bladluis

Bladluisbestrijding is lastig, ook in roos

Dit jaar zijn de eerste bladluizen al vroeg in de kassen gevonden. Door hun snelle ontwikkeling ontstaan al snel grote haarden die zich vervolgens...

‘Certificate should remain a free choice’

56% of Royal FloraHolland’s suppliers are currently not certified. It’s not like they’re against it, but they don’t see the added value. “If certification...

Mandatory certification for Royal FloraHolland members

The entire floriculture chain will benefit from more transparency. That’s something most stakeholders seem to agree on, based on the agreements made in the...

Hessel Dijkstra moet aan de slag met milieuregistratie

Op dit moment voert Hessel Dijkstra van Dijkstra Flowers in Sexbierum geen enkel keurmerk. Als voornamelijk klokaanvoerder zal hij gezien de verplichte milieuregistratie per...

NOW wordt toch niet altijd in mindering gebracht

De deadline voor het aanvragen van de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) uit de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19, beter bekend als noodfonds land- en...

LNV: ’Steun NOW staat los van steun specifiek noodfonds’

Steun uit de landelijke regeling Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) hoeft niet te worden verrekend met steun uit het specifieke noodfonds voor onder meer de...

Veredelen van vaste planten is mooier dan telen ervan

Lange tijd waren P9-kwekers en bare-root kwekers, dus meer hoveniers dan bloemisterij telers, de voornaamste klanten van Henk Holtmaat met zijn veredelingsbedrijf AB Cultivars. Daar is een...

Niels Kluijtmans: ’Met passie is veel te bereiken’

Als buitenstaander in de sector hield Niels Kluijtmans het voor onmogelijk om zijn ambitie te realiseren: een eigen tuinbouwbedrijf starten. Dat veranderde door de...

Met milieuvoetprint beter te onderscheiden

Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en Wageningen Economic Research hebben met inbreng van ketenpartijen rekenregels ontwikkeld voor het berekenen van een milieuvoetprint van zowel sierteelt-...

’Heffing even hoog als kosten milieucertificatie’

De Ledenraad van Royal FloraHolland vindt dat als telers de verplichting van milieuregistratie en -certificatie niet nakomen na meerdere waarschuwingen heffingen  kunnen worden opgelegd....

Verduurzamen begint bij betrouwbare teeltregistratie

Floriculture Sustainability Initiative (FSI) heeft haar ambitie voor 2020 nog niet gerealiseerd of zet al stappen om de internationale sierteeltsector nog verder te verduurzamen....

Koers verplichte certificatie niet gewijzigd door corona

Het is niet alleen waar Royal FloraHolland achter staat, maar belangrijk voor de gehele sierteeltketen: meer transparantie. Daar zijn veel belanghebbenden het erover eens...

Duurzame inzet verdient beloning, aldus minister Schouten

„Als een afnemer (bijvoorbeeld een supermarkt) bovenwettelijke eisen stelt ten behoeve van duurzaamheid, dan moeten boeren en tuinders door deze afnemer óók gewaardeerd worden...

Corona proof Floriworld opens its doors

FloriWorld, the tourist experience and expertise center of Dutch floriculture, opened its doors on 1 July. General manager Rick Pesik still thinks that FloriWorld...

Door corona verkoopt Jan Star meer aan huis

Tot aan het uitbreken van de coronacrisis hoorde je Jan Star uit Oegstgeest niet klagen over verkoop in 2020. Maar de klap door de...

‘Coronavirus crisis helped improve Floriade image’

The coronavirus is having a huge, negative impact on society and industry. However, as far as director Pieter Cloo is concerned, that doesn’t apply...