Beperkingen voor metam-natrium

Vanaf 25 augustus mag metam-natrium weer worden toegepast, mits er aan een aantal nieuwe aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Het Ctgb stelt dat met de aanvullende voorwaarden omwonenden en met name omwonende kinderen geen risico lopen.

Bij gebruik van metam-natrium moet een onbehandelde bufferzone van 150 m liggen tussen het behandelde perceel en de kadastrale grens van woningen en verblijfplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals winkels, scholen, bedrijven en kantoren.
De werkzame stof moet minimaal 20 cm diep worden ingebracht en na gebruik moet het perceel direct worden afgedekt voor minimaal 14 dagen met virtually impermeable film (VIF). Het te behandelen areaal is maximaal 1 ha, met minimaal 150 m afstand tussen de behandelde velden.

De extra maatregelen komen voort uit nieuwe wetenschappelijke informatie die de toelatingshouder heeft aangeleverd naar aanleiding van de schorsing op 28 mei. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelt dat met de beperkende maatregelen omwonenden en omwonende kinderen geen gezondheidsrisico’s lopen. Bij het vaststellen van de maatregelen is er rekening gehouden met het feit dat de verspreiding van metam-natrium afhankelijk is van diverse factoren, waaronder de weersomstandigheden tijdens en na het gebruik.