Beperkingen voor Nemasol

De maximale dosering van Nemasol is aangepast. Het middel mag bovendien niet langer worden ingezet ter bestrijding van knolcyperus. Dat maakte het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekend.

De toelating van Nemasol, een middel op basis van de werkzame stof metam-natrium, is gewijzigd. De maximale dosering is verlaagd naar 300 l/ha per toepassing. Het middels is toegestaan ter bestrijding van nematoden in de vaste planten en ter bestrijding van nematoden en schimmels in boomkwekerijgewassen. De toepassing als grondontsmettingsmiddel tegen knolcyperus is ingetrokken. Naast deze wijzigingen blijven de aanvullende toepassingsvoorwaarden van kracht, zoals die 14 augustus 2014 voor middelen op basis van metam-natrium zijn vastgesteld.

BIO 1020
BIO 1020 op basis van de werkzame stof Metarhizium anisopliae var. anisopliae strain F52 heeft een herregistratie gekregen. Het middel wordt toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel in een diverse gewassen, waaronder siergewassen zowel op het veld als in de kassen. Het betreft een middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik.