‘Bezuinig niet op onderzoek voor genenbank’

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) roept de overheid op om onderzoek naar genetische bronnen financieel te blijven ondersteunen.

Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of het kan bezuinigen op genetische bronnen van bomen en struiken, en dan specifiek op de advisering bij de genenbank ’Bronnen voor nieuwe natuur’ in Roggebotzand.

In een brief aan het ministerie stelt de VBNE echter dat wetenschappelijke ondersteuning vanuit het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN), essentieel is bij het inrichten en beheren van deze genenbank. Het CGN is de enige organisatie in Nederland die deze ondersteuning kan bieden, aldus de VBNE.

De VBNE stelt voor om binnen het ministerie een dossierhouder ’Genetische bronnen bomen en struiken’ aan te stellen, zodat de sector in gesprek kan komen en blijven over de bijdrage van het CGN. Een ander voorstel is om de genenbank te laten fungeren als nationaal centrum van informatie over het gebruik van autochtoon materiaal.

De VBNE wijst het ministerie op de Green Deal ’Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’. Hierin werken overheid en diverse partijen in de bosplantsoenketen samen ten behoeve van een betere boskwaliteit.

De genenbank in Roggebotzand is aangelegd in 2005. Tot nu toe bestaat deze uit 67 soorten bomen en struiken.