De Boomkwekerij Brexit Bij harde Brexit 48 extra fte’s nodig bij keuringsdiensten

Bij harde Brexit 48 extra fte’s nodig bij keuringsdiensten

0

Bij een harde Brexit zijn er 48 extra fte’s nodig bij de landbouwgerelateerde keuringsdiensten, Naktuinbouw, het Kwaliteits- Controle-Bureau (KCB) en het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal het personeelsbestand dan met 143 fte moeten uitbreiden. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot de uitbreiding van de NVWA had het kabinet recent al besloten, maar de capaciteitsuitbreiding bij de keuringsdiensten met het oog op de Brexit kondigt Schouten in deze Kamerbrief expliciet aan. Vooruitlopend op de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet kunnen de keuringsdiensten volgens de bewindsvrouw al beginnen met het werven en opleiden van personeel ter voorbereiding op Brexit.

Uitbreiding douane
Vorige maand maakte staatssecretaris Menno Snel van Financiën bekend de capaciteit bij de douane te gaan uitbreiden met, afhankelijk van het brexit-scenario, 750 tot 930 douaniers (nu werken er zo’n vijfduizend mensen). Zo kan de douane zich voorbereiden op de gevolgen van een Brexit. Daarbij gaat het om het inrichten van nieuwe processen aan de buitengrens met het Verenigd Koninkrijk (zoals het toezicht op het ferry-verkeer) en om het opvangen van de grote volumetoename in de goederenstroom die onderworpen zal moeten worden aan douaneformaliteiten en -toezicht.

Stijging zendingskosten snijbloemen
In haar Kamerbrief verwijst Schouten tevens naar een begin dit jaar verschenen onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). Conclusie van dat onderzoek is dat bij een harde Brexit de kosten van de administratieve lasten voor de export van snijbloemen met 0,8% tot 1,3% zullen stijgen ten opzichte van de huidige waarde van de invoer en uitvoer van snijbloemen tussen Nederland en het VK (exclusief douanerechten en btw).

Houdbaarheid bloemen
Daarbovenop zijn er volgens de onderzoekers nog meer kosten te verwachten die nu nog niet te kwantificeren zijn. Voorbeelden daarvan zijn: de afnemende waarde van bloemen als gevolg van de beperkte houdbaarheid in combinatie met vertragingen in het logistieke proces, de toelatingseisen van snijbloemen in het VK, de afname van de vraag naar snijbloemen vanuit het VK en de aanvullende uitdagingen bij de handel met het VK na een Brexit, zoals het inrichten van IT-systemen.

 

Reageer op dit artikel

avatar