Bijenrichtlijn gefaseerd ingevoerd in beoordeling

De European Food Safety Authority (Efsa) legt momenteel de laatste hand aan de richtsnoer voor de beoordeling van risico’s voor bijen van gewasbeschermingsmiddelen. De richtlijn zal vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs worden ingevoerd in heel Europa, zo laat Staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer weten in een brief.

Het richtsnoer van Efsa voor de bescherming van bijen zal veel invloed hebben op de werkprocessen tijdens de beoordelingen van gewasbeschermingsmiddelen door toelatingsautoriteiten. Nederland heeft daarom de Europese Commissie gevraagd om een workshop te organiseren waar een zogenaamde ’Roadmap to implementation’ werd gemaakt. De Roadmap zorgt ervoor dat alle lidstaten het richtsnoer stapsgewijs parallel invoeren. De bedoeling is dat hierdoor geen verschillen ontstaan binnen de Europese lidstaten in de toelatingen.

BijensterfteOndertussen is de monitor over de bijensterfte in Nederland gedurende de winter van 2012/2013 ook bekend, zo meldde de Dijksma in dezelfde brief aan de Tweede Kamer. Gemiddeld lag de bijensterfte op 13,7%. De kleine groep grote bijenhouders had een bijensterfte van 10,8%, terwijl de imkers met minder dan vijftig bijenvolgen een gemiddelde sterfte van 14,3% hadden.
De bijensterfte ligt daarmee lager dan de voorgaande vijf jaren toen gemiddeld tussen de 22 en 23% stierf. Of er sprake is van een trend naar een lagere bijensterfte, kan volgens de staatssecretaris nog niet worden gezegd. Daarvoor moet eerst de monitorgegevens van afgelopen winter bekend zijn.