Sector wil beter besef risico’s Q-organismen

Handel en import van bomen en planten brengen de risico’s van insleep en verspreiding van Q-organismen met zich mee. Een nieuw project moet het risicobewustzijn in de boomkwekerijsector verhogen en zo uitbraken voorkomen.

Het nieuwe project is een gezamenlijk initiatief van zes organisaties in de boomkwekerijsector: Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Regio Boskoop, Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, handelsbond Anthos en de LTO-Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Het project richt zich in eerste instantie op kwekers, maar wil ook andere partijen zoals tuincentra bewuster maken van de toenemende risico’s van Q-organismen.

Nieuwe risico’s

Naast Xylella fastidiosa vormen ook nieuwe Q-organismen een bedreiging voor de boomkwekerij, zoals de uitheemse schorskever Euwallacea fornicatus. Ook de luis Toumeyella parvicornis vormt een nieuw risico. Deze is met kerstbomen meegelift naar Zuid-Europa en bedreigt daar nu de Romeinse pijnboom (Pineus pinea).

Nog niet aangetaste Pinus pinea in Rome
Nog niet aangetaste Pinus pinea in Rome (foto: Shutterstock)

Tijdens het project wordt de website van FytoCompass beter geschikt gemaakt voor kennisdeling omtrent Q-organismen die specifiek een risico vormen voor de boomkwekerij.

Fytosanitaire RIE

FytoCompass biedt land- en tuinbouwondernemers onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ informatie over ziekten en plagen die hun bedrijf of de hele keten kunnen raken. De website bevat onder meer vragenlijsten om fytosanitaire risico’s in kaart te brengen.

Daarnaast kunnen ondernemers voor hun bedrijf een fytosanitaire risico inventarisatie en evaluatie (F-RIE) maken. Het doel hiervan is meer bewustwording en anders handelen waardoor het risico op incidenten voor de ondernemer en voor de hele keten kleiner wordt.

Wat zijn Q-organismen?

Q-organismen is de afkorting van quarantaineorganismen. Het zijn schadelijke organismen die nog niet of beperkt in de EU aanwezig zijn en volgens EU-wetgeving gereguleerd zijn. Lidstaten moeten de introductie en verspreiding ervan voorkomen.

Meer informatie:

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties