Brabantse Delta verbiedt beregenen uit oppervlaktewater

Waterschap Brabantse Delta heeft onttrekkingsverboden ingesteld uit oppervlaktewater in diverse gemeenten, waaronder Zundert.

Het waterschap heeft met onmiddellijke ingang een totaalverbod ingesteld voor de Bijloop, Oude Bijloop, Turfvaart Breda, Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop. Deze watergangen en stroomgebieden liggen verspreid in de gemeenten Breda, Zundert, Etten-Leur, Rucphen en Halderberge.

Uit het stroomgebied van de Aa of Weerijs, alsmede uit de waterloop Aa of Weerijs zelf, mag niet worden beregend op grasland. Voor overige gebieden in West-Brabant geldt voorlopig nog geen onttrekkingsverbod.

Door hoge temperaturen en de weersverwachting is het waterschap genoodzaakt deze maatregelen te nemen. Door lage waterstand kan anders schade optreden aan oevers en kaden. Ook stijgt anders de kans op sterfte van flora en fauna in watergangen.

Eerder meldde het KNMI dat het neerslagtekort momenteel oploopt. Voor zover bekend hebben andere waterschappen nog geen beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.