Enkele bufferzones bacterievuur worden aangepast

Drie bufferzones bacterievuur worden per 1 juli 2017 aangepast, zo meldt de Staatscourant. De wijzigingen vinden plaats op verzoek van boomkwekers uit de betreffende gebieden. 

De aanpassingen betreffen de bufferzones Meeden, Udenhout-St. Oedenrode en Uden/Boxmeer-Venray/Maasheggen.

De aanpassing van de bufferzone Meeden zorgt tot een kleine uitbreiding van deze bufferzone bij Winschoten en aan de zuidgrens wordt een klein gebied buiten de bufferzone geplaatst.

De aanpassing van de bufferzone Udenhout-St. Oederode is een aanpassing van de  wijziging van de beschikking van 1 april 2017. Daarbij bleek dat  de ingetekende begrenzing niet helemaal in overeenstemming was met de begrenzing die in eerder overleg met belanghebbenden was afgesproken. Dit is nu gecorrigeerd.

Het Maasheggengebied wordt afgesplitst van de bufferzone Uden/Boxmeer-Venray tot een aparte zone Maasheggen (10a). Dit gebeurt op verzoek van de boomkwekers, omdat zich in het Maasheggengebied geen boomkwekerijen bevinden en de kosten voor opsporing van het schadelijk organisme in het Maasheggengebied relatief hoog zijn ten opzichte van de totale opsporingskosten in de bufferzone Uden/Boxmeer-Venray. Er zijn wel boomkwekerijen die aan het Maasheggengebied grenzen. Deze splitsing is tijdelijk van aard. Verwacht wordt dat binnen één jaar tussen alle betrokkenen definitieve overeenstemming wordt bereikt over de financiering van de opsporing en bestrijding van bacterievuur in de zone Uden/Boxmeer-Venray/Maasheggen. De aanwijzing als bufferzone van het gebied Maasheggen wordt daarna opnieuw bezien.

De natuurorganisaties nemen voorlopig in het Maasheggengebied de opsporing en bestrijding van bacterievuur voor hun rekening.

Bacterievuur vormt een bedreiging voor de fruitteelt en de bedrijfsmatige teelt van planten die voor bacterievuur gevoelig zijn, waaronder boomkwekerijgewassen. Om de export van boomkwekerijproducten mogelijk te maken, zijn daarom in Nederland bufferzones rondom boomteeltgebieden ingesteld waar het verboden is, anders dan in het kader van de bedrijfsmatige teelt, voor bacterievuur gevoelige waardplanten aan te planten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties