Ctgb beslist binnenkort over toelating AZ 500

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beslist binnenkort over een toelating voor AZ 500. Deze geldt dan ook voor de coniferen- en kerstbomenteelt.

Omdat de werkzame stof isoxaben nu niet is toegelaten in Nederland, ligt voorafgaand aan de beslissing van het Ctgb het ontwerpbesluit twee weken ter inzage. Na dit inzagetermijn zal het Ctgb een beslissing over de toelating nemen.

De toelating is aangevraagd als onkruidbestrijdingsmiddel voor diverse akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, bloemisterijgewassen in de onbedekte teelt en coniferen en kerstbomen. Het betreft een toelating op basis van wederzijdse erkenning van de toelating in België.

De toelatingsaanvraag is momenteel echter wel wat beperkter dan de toelating bij de zuiderburen. In België heeft het middel een toelating in de sierteelt. Door verschillen in opvatting over kleine teelten, kan deze aanvraag in Nederland niet hetzelfde worden overgenomen. De coördinator effectief middelenpakket (cemp) is momenteel met de toelatingshouder bezig om alsnog een bredere toelating in de boomkwekerij te regelen. Deze zogenaamde reparatie van de toelating kan echter pas in gang worden gezet, zodra de huidige toelatingsaanvraag door het Ctgb toegewezen is en zal naar verwachting nog een half jaar op zich laten wachten.