De heilzame werking van een foto van een belastingambtenaar

Op veel bureaus staat een foto van een levenspartner al dan niet met kind(eren). Zo zijn geliefden niet alleen in ons hart, maar ook steeds in beeld.

Ik verdenk er derhalve veel familieleden van dat zij op enig moment geen fantasie meer hadden. Zij konden niks anders meer dan een foto van zichzelf bedenken. Bij deze geef ik een gouden tip: geef de volgende keer een foto van een belastinginspecteur cadeau. Dat is heel origineel want niemand doet dat, toch? Dat dit niet raar is omdat het geld kan uitsparen, zal ik uitleggen.

Goede ondernemers stemmen de mogelijkheden van hun bedrijf af op de marktontwikkelingen. Daarvoor investeren en herinvesteren zij. In geval een verkocht bedrijfsmiddel niet meteen wordt opgevolgd door een vervangend bedrijfsmiddel, wordt een herinvesteringsreserve gevormd. Daarmee voorkomt men dat er belasting betaald moet worden over de verkoopopbrengst voor zover die boven de boekwaarde uitkomt. Bij aankoop binnen enkele jaren van een vervangend bedrijfsmiddel mag de herinvesteringsreserve worden afgeboekt op de aanschafprijs. Dit leidt tot lagere afschrijvingen van het vervangende bedrijfsmiddel. Daardoor wordt uiteindelijk jaarlijks meer belasting betaald. De herinvesteringsreserve geeft zodoende meestal alleen een liquiditeitsvoordeel.

Voor de toepassing van de herinvesteringsreserve is een doorlopend vervangingsvoornemen vereist. Simpel uitgelegd, moet je dagelijks bedenken waarin je gaat herinvesteren. Soms hebben belastinginspecteurs een dergelijk denkniveau. Zodra die een wat hogere herinvesteringsreserve zien, moeten zij op controle. Daarbij krijgt de ondernemer de vraag: “kunt u uw doorlopende herinvesteringsvoornemen aantonen?”. Een echte ondernemer heeft  wat beters te doen dan dag in, dag uit te denken aan een nieuwe oppotmachine, rondsteekmachine of what ever. Laat staan dat hij van ieder telefoontje of contact om iets nieuws te kopen een notitie maakt, een folder of offerte bewaart. Die gaan meestal de kliko in.

Door maandelijks even naar een foto van een belastinginspecteur te kijken, wordt u misschien geïnspireerd. Wellicht schrikt u even en nog erger ligt u er wakker van. Gevolg is wel dat u dan denkt aan uw herinvestering. Dan vraagt u een folder, stuurt u een e-mail om informatie of nodigt een vertegenwoordiger uit. Stop deze informatie vervolgens in een map. Als dan een belastingcontroleur opduikt, kunt u uw doorlopend voornemen letterlijk overhandigen. Tevens kunt u dan kijken of zijn gelaatsuitdrukking overeenstemt met het gezicht op uw foto. Wedden van niet!