Dijksma geeft RUB-middelen meer tijd

Staatssecretaris Dijksma heeft het Ctgb gevraagd om professioneel gebruik van RUB-middelen langer toe te staan. Het gaat om natuurlijke bestrijdingsmiddelen zoals knoflook en bier.

Dijksma wil hiermee voorkomen dat deze stoffen, die veelal geen toelating hebben, niet meer kunnen worden gebruikt. De sector krijgt zo meer ruimte om een reguliere toelating als gewasbeschermingsmiddel of goedkeuring als basisstof aan te vragen voor RUB-middelen (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) die zij willen behouden. In enkele gevallen is deze toelating of goedkeuring al verleend.

Groene gewasbeschermingsmiddelen

Daarnaast lopen er proefprojecten om te werken aan een snellere toelating van twaalf nieuwe, ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Het gaat om middelen die een oplossing bieden voor actuele ziekten en plagen in de land- en tuinbouw, zoals bladluis, aaltjes en mijten.

Topprioriteit

Dijksma: „Versnelde toegang van groene laag-risico gewasbeschermingsmiddelen tot de markt is goed voor het milieu en een steun in de rug voor de producenten van deze middelen. Via deze pilots in Nederland wil ik ook de snellere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie bevorderen. Vergroening van gewasbeschermingsmiddelen is voor mij een topprioriteit.”
De pilots zijn een uitwerking van de Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen.Naast LTO Nederland zijn ook Artemis, Bionext, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Natuur & Milieu en Nefyto betrokken.

Bron: Tuin & Landschap