Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Eerste kavelcoöperatie in Boskoop opgericht

  Eerste kavelcoöperatie in Boskoop opgericht

  0

  Drie relatief kleine sierteeltbedrijven in Boskoop bieden sinds deze week gezamenlijk hun percelen te koop aan middels een kavelcoöperatie. „Door de percelen samen te brengen ontstaat een mooi toekomstbestendig perceel, klaar voor een nieuwe koper”, aldus Hans van Gemeren, een van de deelnemende kwekers.

  Binnen de Greenport Regio Boskoop zijn diverse boomkwekerijbedrijven die te klein zijn voor verkoop of waar geen opvolger voor is. Deze bedrijven zijn veelal lastig te verkopen. Toch is er vraag naar nieuwe bedrijven die voldoen aan de normen van deze tijd. De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop maakt zich met deze kavelconstructie sterk om met verkopers van kleinschalige bedrijven afspraken te maken en hiermee te komen tot de oprichting van een kavelcoöperatie zoals nu bij deze bedrijven aan de Dijkgraafweg. De drie deelnemende kwekers zijn Elly Vergeer, Ton Stolwijk en Hans van Gemeren.

  • Ondertekening van de akte Kavelcoöperatie Dijkgraafweg. Staand van links naar rechts: Elly Vergeer, Hans van Gemeren, Kees Vermeulen en notaris Peter van den Berg. Zittend van links naar rechts: Ton Stolwijk en Henk van der Smit.

  „Het is voor ons een mooie manier om onze bedrijven te verkopen. Wij zijn alle drie op zoek naar een koper, maar afzonderlijk zijn onze percelen te klein en niet geschikt voor een kwekerij van deze tijd. Door de percelen samen te brengen ontstaat een mooi toekomstbestendig perceel, klaar voor een nieuwe koper”, aldus van Gemeren.

  Drie jaar

  De kavelcoöperatie is als vereniging opgericht voor drie jaar. Binnen korte tijd wordt het perceel bedrijfsklaar gemaakt. Dit houdt in dat paden, ontsluiting, eventueel wijziging bestemmingsplan door het bestuur, bestaande uit de Henk van der Smit en Kees Vermeulen, worden opgepakt. Bij verkoop wordt de coöperatie weer ontbonden. Mocht het perceel na drie jaar niet zijn verkocht dan wordt er met de leden nieuwe afspraken gemaakt.

  „Wij gaan ervan uit dat de verkoop op deze manier snel zal verlopen”, aldus van der Smit. „Het is een mooie pilot en we zijn al door andere regio’s benaderd om deze nieuwe manier van verkoop en herstructurering van sierteeltgronden toe te lichten. We verwachten dat we met deze opzet meer boomkwekers kunnen helpen, zowel in aankoop- als verkoop en hiermee de boomkwekerijsector vitaal houden en klaar voor de toekomst”. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn is blij met dit initiatief en ondersteunt deze nieuwe aanpak met een subsidiebijdrage”.

  Ron Barendse
  Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrijft onder andere over markt & afzet en personeel & organisatie.