Enquête onder boom- en vaste plantenkwekers start volgende week

  Het initiatief met als werktitel Boomkwekerij.nl gaat een enquête houden onder boom- en vaste plantenkwekers. In de week van 6 augustus ontvangen kwekers daarover een e-mail in hun berichtenbox.

  Met de vragenlijst wil het initiatief – gefaciliteerd door de gemeenten Alphen aan den Rijn – meer te weten komen over hoe kwekers denken over een toekomststrategie voor de sector. Het idee is dat de boom- en vasteplantenkwekerij voor grote uitdagingen staat die om landelijke samenwerking vraagt. In de enquête wordt onder meer de mening van kwekers gevraagd op welk vlak zij graag zo’n samenwerking zouden zien. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het opgang brengen van wetenschappelijk onderzoek voor de sector of een thema als de kansen en bedreigingen van internationalisering (opkomende markten zoals China en mogelijke nieuwe handelsbarrières voor bijvoorbeeld Brexit). De rondvraag moet leiden tot een aantal heldere hulpvragen waarmee de sector bij de overheid kan aankloppen.

  Het initiatief vraagt kwekers mee te doen en liefst snel te reageren. Dan kunnen de resultaten bekend worden gemaakt op een barbecue 23 augustus waarvoor alle boom- en vasteplantenkwekers worden uitgenodigd.

  Interviews

  Naast de enquête laat Boomkwekerij.nl een groep boom- en vasteplantenkwekers diepgaand interviewen. Daarvoor wordt het bureau The Community Factory ingehuurd. Dit bureau specialiseert zich in het verenigen van mensen rond professionele interesses. „Zo’n groep noemen we een community. The Community Factor(y) helpt op actieve wijze de onderlinge band te versterken”, staat er op de website te lezen. De interviews worden de komende maanden gehouden.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties