De Boomkwekerij Efsa bevestigt risico voor bijen van drie neonicotinoïden

  Efsa bevestigt risico voor bijen van drie neonicotinoïden

  0

  De Europese voedselveiligheid autoriteit Efsa concludeert op basis van een literatuurstudie en overleg met deskundigen dat gebruik van drie neonicotinoïden wel degelijk een risico vormen voor bijen (wilde bijen, hommels en honingbijen). De conclusie wordt nu door de autoriteit doorgegeven aan de lidstaten van de EU die er hun beleid op kunnen baseren en eventueel nieuwe eisen stellen aan het gebruik.

  De belangenorganisatie van fabrikanten Nefyto reageert boos. Efsa baseert zich op niet erkende regels voor bijenonderzoek. Worden die als uitgangspunt genomen in het beoordelen van het risico, dan worden waarschijnlijk alle insecticiden waaronder ook alle biologische middelen verboden, reageren de fabrikanten. Nefyto roept minister Schouten op de conclusies van Efsa te negeren.

  Conclusies Efsa

  De nieuwe risico-inschatting van Efsa betreft de stoffen clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid en vervangt die uit 2013. De conclusies van Efsa zijn gebaseerd op meer dan 1500 afzonderlijke studies.

  Efsa erkent dat in alle beschikbare studies nuances te vinden zijn over de mate van risico. Die zijn echter te verklaren aan de hand van het type bij waar het onderzoek op is uitgevoerd, het doel van inzet van het middel en de wijze en tijdstip van toediening. Er zijn dus toepassingen die in feite een laag risico vormen. Maar ondanks deze nuances bevestigen studies dat gebruik van de middelen over het algemeen risicovol is voor bijen, meent de autoriteit.

  Als voorbeeld geeft Efsa het risico van het gebruik van imidacloprid op koolzaad. Residu van het middel in nectar en pollen van de plant in de winter en het voorjaar levert een laag risico op voor honingbijen maar juist nog een hoog risico voor hommels. Ook schat Efsa het risico hoog in van residu in stof en via drift in die periode van het jaar. Dat leidt ertoe dat Efsa het risico over het algemeen dan als hoog inschat.

  Reageer op dit artikel

  avatar