Evaluatierapport integrale beplantingsmethode gepresenteerd

  Donderdag is in Hoofddorp het evaluatierapport ‘Op weg naar de groene verbinding’ over de integrale beplantingsmethode (IBR) overhandigd. Hierin worden de bevindingen van 15 jaar theorie- en praktijkonderzoek in het Prins Bernhardbos in Hoofddorp uiteengezet.

  In opdracht van de Begeleidingscommissie ‘Strategisch Overleg Duurzame Beplantingen’ zijn de kenmerken en ervaring met de beplantingsmethode vastgelegd.

  Deze methode gaat uit van het gebruik van groter en gevarieerder plantmateriaal met meer tussenruimte. Voordeel is dat je sneller en goedkoper het beoogde eindbeeld bereikt. Het groen is bovendien direct na aanleg bruikbaar. Uit het onderzoek blijkt dat de methode ook gunstig is voor de biodiversiteit, natuurbeleving en duurzaamheid.

  De IBR is toepasbaar voor parkbossen, lanen, landgoederen, groenstroken, landschappelijke beplanting en recreatieobjecten.

  Het Prinsbernhardbos is in 1999 aangelegd als proefproject door de provincie Noord-Holland, de boomkwekerijsector, Plant Publicity Holland en de gemeente Haarlemmermeer.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties