Extra vergadering ledenraad RFH over adviesrol en uitvoering strategie

De ledenraad van Royal FloraHolland heeft besloten tot het toewijzen van het verzoek van de noodrempetitie om een extra informele vergadering van de ledenraad te houden. Tijdens deze vergadering komen de bezwaren van de verzoekers aan de orde die betrekking hebben op de adviesrol van de ledenraad en de uitvoering van de strategie. De vergadering vindt plaats op donderdag 20 mei 2021.

Het verzoek om de adviesrol van de ledenraad en de uitvoering van de strategie te bespreken is met 96,88% van de stemmen aangenomen. Twee andere verzoeken zijn met 81,25% van de stemmen verworpen. Deze gingen over een audit naar het reilen en zeilen van Royal FloraHolland en een bevel om een aantal besluiten in te trekken.

Zorgen over Floriday

Het besluit van de Ledenraad gaat verder dan het advies van de drie voorzitters aan de ledenraad. De ledenraad geeft aan hiermee maximaal ruimte bieden voor het gesprek met leden. Ze wil recht doen aan de bezwaren van de petitieverzoekers voor zover deze betrekking hebben op adviesrol van de ledenraad en de uitvoering van de strategie.

De ledenraad is tot dit besluit gekomen op basis van gesprekken die zij met een groot aantal leden heeft gevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de ondertekenaars van de petitie vooral zorgen hebben over het functioneren van Floriday. Bovendien hebben ze verschillende bezwaren over de digitale milieuregistratie en -certificering. Er is tevens nog veel onduidelijk over Floriway. En zijn er vragen over de rol en positie van de ledenraad. Ook niet-ondertekenaars van de petitie herkennen dit geluid, maar vinden het gekozen middel te heftig.

Alle leden kunnen spreken

Marcel van Tol, voorzitter van de ledenraad: „De ledenraad heeft in zijn besluit aangegeven achter de strategie van Royal FloraHolland te staan. Wel is de ledenraad van mening dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten. Verder vinden we dat wij als ledenraad in onze kracht staan. Maar er is ruimte voor verbetering in de contacten met leden en de uitoefening van de adviestaken.”

De ledenraad wil hierover met de leden in gesprek in een informele vergadering van de ledenraad. Alle leden van Royal FloraHolland kunnen hier spreken. Deze extra ledenraadsvergadering vindt plaats op donderdag 20 mei. In een kort na 20 mei te houden formele ledenraadsvergadering beoordelen de ledenraadsleden alles wat is ingebracht en trekt ze een conclusie. 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties