Extra zoet water moet verzilting regio Boskoop tegengaan

Hoogheemraadschap van Rijnland laat extra zoet water in regio Boskoop in. Dat moet verzilting tegengaan.

Door de droogte wordt het water vooral in West-Nederland zouter, wat met name slecht is voor boomkwekers, meldt de Unie van Waterschappen woensdag 18 juli. Om die reden komt vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal extra zoet water het gebied in.

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft als voorzorgsmaatregel al het polderpeil verhoogd. Zodoende is er een voorraad goed water in de polders, meldt de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop.

Inlaat gelijk aan één tankwagen per seconde

Uit de meest recente Zomermonitor van Rijnland (maandag 16 juli) blijkt dat het chloridegehalte bij boezemgemaal Gouda, na een toename, weer afneemt naar circa 100 mg/l. Rijnland laat daar sinds enkele dagen namelijk meer zoet water in (vanuit de Hollandsche IJssel) dan normaal: ruim 25 kuub per seconde, wat ongeveer gelijk staat aan één tankwagen per seconde.

Bij de hefbrug van Boskoop laat het chloridegehalte periodiek kleine verhogingen zien (meer dan 200 mg/l). Dit is volgens Rijnland het gevolg van kwelwater uit de polders Noordplas, Tempel en Middelburg.

Sinds woensdag is voor de Rijn, een van de belangrijkste aanvoerroutes van zoet water in Nederland, code geel van kracht. Dat betekent een dreigend watertekort.

Advies

De stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft overlegd met het waterschap over de situatie. Daaruit vloeit het advies voort aan kwekers met een bassin om daarin zo mogelijk een voorraad op te bouwen. Ook wordt gevraagd zoveel mogelijk in de avond of nacht te beregenen omdat er dan minder verdamping optreedt.

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties