De Boomkwekerij Nieuws Factsheets maken CO2-vastlegging bossen inzichtelijk

Factsheets maken CO2-vastlegging bossen inzichtelijk

0

Experts uit de bos- en houtsector hebben een praktische handreiking samengesteld voor klimaatslim bos- en natuurbeheer. Wat leveren maatregelen zoals bosaanleg op aan CO2-vastlegging?

Donderdag 23 januari is de handreiking gepresenteerd op de jaarconferentie van de Coalitie Bos & Hout. De handreiking bestaat uit factsheets die zijn samengesteld door experts van Wageningen University & Research, Stichting Probos & Arboribus Silva.

De factsheets zijn volgens de samenstellers geen wetenschappelijke documenten, maar informatie die gebaseerd is op huidige inzichten om bos- en natuurgebieden klimaatslim te beheren, zodat er meer CO2 kan worden vastgelegd.

’Grootschalige bosaanleg niet voor de hand in ons volle land’

Op de conferentie gingen vertegenwoordigers van de bos- en houtsector in gesprek met beleidsmakers over de manier waarop het Klimaatakkoord met bomen, bos en hout kan worden ingevuld. Bestaand bos slimmer beheren is een van de klimaatregelen, maar de enige klimaatregel die uitsluitend positieve neveneffecten heeft, zo luidde een van de uitkomsten van de conferentie, is aanleg van nieuw bos.

Volgens Berno Strootman, landschapsarchitect en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, ligt grootschalige bosaanleg niet voor de hand ’in ons volle land’. Maar met bijvoorbeeld landschapselementen en recreatiebossen rondom steden zou tot 2030 wel 10% uitbreiding van het huidige areaal te realiseren zijn.

De Coalitie Bos & Hout bestaat uit allerlei partijen en organisaties uit de bos- en houtsector.

Foto: Arno Engels

Arno Engels
Arno Engels is sinds 2000 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij is opgegroeid in de sector en heeft op verschillende boomkwekerijen in binnen- en buitenland gewerkt.

Reageer op dit artikel

avatar