FloraHolland boekt €7,4 miljoen verlies

FloraHolland heeft vorig jaar €7,4 miljoen verlies geleden. De veiling geeft als belangrijke redenen voor het verlies de kosten van de ingezette reorganisatie en de faillissementen van Ciccolella en Florimex.

Ondanks dat de jaaromzet in 2013 met 1,8% is gestegen ten opzichte van 2012, boekte de veiling €7,4 miljoen verlies. De veiling gaat ervan uit dat het verlies eenmalig is. Voor volgend jaar wordt op €7 miljoen winst gerekend.

Reorganisatie

Het verlies komt voor een belangrijk deel uit kosten van reorganisatie. Als onderdeel hiervan gaat de veiling met 200 fte minder werken. De reorganisatie kostte de veiling vorig jaar €22 miljoen en is nodig omdat de verschuiving van klokverkoop (-7% in 2013) naar directe handel sneller verloopt dan eerder werd aangenomen.

Ciccolella

Een andere verliespost komt uit het faillissement vorig jaar van Ciccolella. FloraHolland participeerde in het vastgoed van het handelsbedrijf. Na het faillissement bleek het vastgoed – dat deels als onderpand diende – minder waard dan begroot. De veiling heeft op het vastgoed van Ciccolella €5,5 miljoen afgewaardeerd en daarnaast €4,5 miljoen ten laste van de post dubieuze debiteuren gebracht.

Oninbare vorderingen

Uit het jaarverslag blijkt niet wat de kosten voor de veiling van het faillissement van Florimex zijn. Wel hebben de faillissementen van twee handelaren (Ciccolella en Florimex red.) volgens de veiling geleid tot oninbare vorderingen. Uit het jaarverslag blijkt dat de veiling vindt dat zij adequaat op de faillissementen heeft gereageerd.

Helderheid gewenst
De directie van FloraHolland signaleert een roep om meer helderheid over de strategie. Algemeen directeur Lucas Vos: „Klanten en leden zien niet goed waar het heen gaat. Hiertoe is ‘FloraHolland 2020’ gestart: het neerzetten van de strategie om duidelijkheid en richting te geven, zowel binnen de sector als binnen het bedrijf.

Vos constateerde in zijn eerste 100 dagen als directeur dat de wens van leden niet eenduidig is. De leden zijn enorm divers en hebben daardoor diverse wensen. „De wensen van de leden zijn niet makkelijk te vereniging in een strategie. We zitten nu in een traject met medewerkers, leden en klanten. We analyseren en oriënteren ons.” Vos verwacht dat in het najaar meer bekend is over FloraHolland 2020.