FloraHolland wil contributie verhogen

Het bestuur van FloraHolland stelt op de Algemene Ledenvergadering voor om de contributie in 2015 te verhogen. Ondanks deze hogere contributie verwacht FloraHolland dat de totale opbrengsten lager uit zullen vallen.

FloraHolland wil zowel de vaste als de variabele contributie in 2015 verhogen. Dit ter compensatie van het exploitatieverlies dat over 2013 ten lasten van het eigen vermogen is gebracht. De vaste contributie komt in 2015 uit op € 2.800,- in plaats van € 2.350,-. De variabele contributie stijgt met € 100,-. Ook wil FloraHolland de partij- en stapelwagenheffing met circa 1% verhogen.
FloraHolland begroot volgend jaar € 358,7 miljoen opbrengsten en dat is 0,4% minder dan in 2014. Door het lagere klokvolume dalen de provisie-inkomsten, evenals de inkomsten uit partij- en stapelwagenheffing en verhuur van logistieke middelen.

Kosten nieuwe strategie

De totale kosten vallen naar verwachting in 2015 iets lager uit. FloraHolland neemt wel € 18 miljoen in haar begroting op voor het invoeren van strategie FloraHolland 2020. Welke kosten daar onder vallen, licht de directie tijdens de ledenvergadering toe, zo meldt de veiling nu. Rekening houdend met deze kosten komt de exploitatie in 2015 neutraal uit.
Donderdag 11 december vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Daar beslissen de leden of zij akkoord gaan met de tariefsvoorstellen.

Bron: Vakblad voor de Bloemisterij