De Boomkwekerij Uitgelicht Geen extreme knelpunten in herziening schema PlanetProof

Geen extreme knelpunten in herziening schema PlanetProof

0

Vanaf 1 januari 2019 wordt het herziene schema van het keurmerk On the way to PlanetProof geldig. Uit inspraak en hoorzitting kwam naar voren dat deelnemende boomkwekers en vaste plantenkwekers geen onoverkomelijke knelpunten verwachten voor komend jaar.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de afronding van het nieuwe schema dat vanaf 1 januari in werking gaat. Deelnemende kwekers, teeltadviseurs en andere betrokken hadden tot eind oktober de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de voorgestelde wijzigingen of konden dit doen tijdens de hoorzitting vorige week.

Schriftelijk kwamen vooral veel reacties binnen over de aanpassingen in de gewasbescherming. Traditioneel leveren de middelen de meeste discussie op bij de herziening. De gestelde vragen of reacties betrof dit echter vaak de aanpassingen van middelen op basis van de milieurisico’s. Deze lijst is aangepast naar aanleiding van een herbeoordeling van het CLM van de risicostoffenlijst. Deze aanpassingen zijn onder andere gebeurd op basis van de nieuwe inzichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de emissierapporten van Vewin. Deze nieuwe risicostoffenlijst is door CLM nog niet gepubliceerd, maar de aanpassingen in het schema zijn al wel volgens de nieuwe lijsten gemaakt. De verwachting is dat de nieuwe lijsten voor eind november door CLM worden gepubliceerd.

Door de late afronding van de nieuwe risicostoffenlijsten zijn aanpassingen in het middelenoverzicht niet vooraf besproken in de Teelttechnische Werkgroep die in de loop van afgelopen jaar in het leven is geroepen. De werkgroep zorgt voor input vanuit de praktijk. Vanuit de boomkwekerij is Caroline Janssen-Michels het aanspreekpunt, vanuit de vaste planten is Pieter Lucassen dat. Zij hebben leden van LTO dit najaar opgeroepen om input aan te leveren. Hier is in beperkte mate gebruik van gemaakt.

Zowel uit de schriftelijke bezwaren als tijdens de hoorzitting bleek dat boomkwekers en vaste plantenkwekers geen onoverkomelijke problemen verwachten met het nieuwe schema. Het slinkende middelenpakket, de toenemende restricties op de etiketten zorgen in combinatie met de bovenwettelijke eisen van het certificatieschema wel voor enkele aandachtspunten in de teelt.

Het herziene schema wordt begin december definitief vastgesteld en zal 1 januari 2019 van kracht worden. Met de ingang van het vernieuwde schema komt de naam Milieukeur ook de te vervallen en zal het keurmerk uitsluitend doorgaan onder de naam On the way to PlanetProof. Met de introductie van het nieuwe schema vervalt voor kwekers die momenteel nog onder Groenkeur kweken ook het oude Groenkeur-schema voor boomkwekerijproducten.

Dit artikel verder lezen?

Uw voordelen

  • Waardevolle vakinformatie in de boomkwekerij en vaste planten
  • Profiteer van onze aanbiedingen en ervaar De Boomkwekerij
  • Tweewekelijks ons digitale magazine in je e-mail en/of
  • Ontvang elke twee weken het tijdschrift De Boomkwekerij
Ketura Sikken
Ketura Sikken is sinds 2008 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Zij schrijft voornamelijk over sortiment, gewasbescherming en duurzaamheid.

Reageer op dit artikel

avatar